[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Kom igång med Adobe Campaign-integreringar about-campaign-integrations

Adobe Experience Cloud är en omfattande uppsättning förstklassiga, integrerade lösningar som bygger på en gemensam dataplattform med en gemensam uppsättning kraftfulla lösningar och appar.

Läs mer om funktionsintegreringar mellan Adobe Campaign och Adobe Experience Cloud i den här sidan.

En fullständig lista över Adobe-lösningar och apptjänster som kan integreras med Adobe Campaign, samt tillhörande dokumentation, finns i det här avsnittet.

CAUTION
Dessa integreringar kräver att Adobe Identity Management System (IMS) implementeras för att logga in via Adobe ID. Läs mer på den här sidan.

Länka era lösningar working-with-experience-cloud-solutions

Flera lösningar kan länkas till Adobe Experience Cloud. The organisation är den kundenhet som gör det möjligt för en administratör att konfigurera grupper och användare samt att styra enkel inloggning (SSO) i Adobe Experience Cloud. Organisationen fungerar som ett inloggningsföretag som omfattar alla produkter och lösningar från Experience Cloud. Oftast är en organisation ditt företagsnamn. Ett företag kan dock ha många organisationer.

Organisationshantering och länkning av Adobe Experience Cloud-konton finns i Adobe Experience Cloud hjälpportal.

Hantering av identitet och cookies id-and-cookies

När du installerar Adobe Campaign eller integrerar en befintlig installation med Adobe Experience Cloud Adobe Experience Cloud Identity Service är aktiverat. Den här tjänsten ersätter den permanenta cookie som framför allt används av Adobe Campaign för spårningsfunktionerna.

Adobe Experience Cloud ID-tjänst (Identity Service) är ett universellt, beständigt ID som identifierar besökarna i alla lösningar i Experience Cloud.

Ett unikt besökar-ID tilldelas mottagare som genererar spårningsloggar. Detta ID sparas i Requester UUID (@sourceID) fält för nms:trackingLogRcp tabell. Spårningsdata för mottagare som fanns innan besökar-ID-tjänsten implementerades kommer därför inte längre att vara användbara.

ID:t känns sedan igen av de andra Adobe Experience Cloud-lösningarna med samma CNAME. Läs mer.

Experience Cloud-integreringar experience-cloud-integrations

Följande tabell visar tillgänglig integreringsdokumentation för Experience Cloud.

Lösningar och appar
Användningsfall
Adobe Real-time Customer Data Platform (RTC)

Konfigurera integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Real-time Customer Data Platform (RTCDP) för att dela segmentdata och importera målgrupper till Adobe Campaign.

Läs mer om Campaign - integrering med Adobe Real-time Customer Data Platform.

Adobe Identity Management System (IMS) - Adobe ID

Konfigurera Adobe IMS för att ansluta till Adobe Campaign med samma Adobe ID som för andra Adobe Experience Cloud-lösningar.
En Adobe ID måste användas för att logga in för att kunna använda vissa funktioner som är kopplade till Adobe Experience Cloud integreringar.

Läs mer om att implementera Adobe ID med Adobe Campaign.

Adobe Experience Manager

Konfigurera den här integreringen för att skapa e-postinnehåll eller formulär som mappas till Adobe Campaign-databasen direkt i Adobe Experience Manager.

Läs mer om Adobe Campaign - integrering med Adobe Experience Manager.

Adobe Target

Konfigurera den här integreringen för att infoga bilder som beräknas dynamiskt av Adobe Target när e-postmeddelandet som skapats och skickats av Adobe Campaign öppnas.

Läs mer om Adobe Campaign - integrering med Adobe Target.

Adobe Audience Manager

Konfigurera den här integreringen för att dela målgrupper mellan Adobe Experience Cloud-lösningar och appar som du använder.

Läs mer om integreringar mellan Adobe Campaign och Adobe Audience Manager.

Resurser

Konfigurera integreringen för att infoga resurser från ditt Adobe Experience Cloud-bibliotek i e-postmeddelanden och landningssidor som skapats i Adobe Campaign.

Läs mer om Adobe Campaign - Assets-integrering

AEM Assets

Konfigurera den här integreringen för att infoga resurser från din AEM Assets bibliotek till e-postmeddelanden och landningssidor som skapats i Adobe Campaign.

Läs mer om Adobe Campaign - integrering med AEM Assets.

Experience Cloud-utlösare

Konfigurera integreringen mellan Adobe Experience Cloud Triggers och Adobe Campaign för att skicka personaliserade e-postmeddelanden till dina kunder som en reaktion på specifika beteenden som spåras på din webbplats av Adobe Analytics.

Läs mer om Adobe Campaign - integrering av utlösare för Experience Cloud.

Adobe Analytics Connector

Konfigurera den här integreringen så att Adobe Campaign och Adobe Analytics kan interagera genom segment som rör användarbeteende efter en e-postkampanj. Omvänt skickas indikatorer och attribut för e-postkampanjer från Adobe Campaign till Adobe Analytics.

Läs mer om Campaign - Integrering med Analytics Connectors.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1