[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Konfigurera åtkomst till Assets configuring-access-to-assets

I det här avsnittet beskrivs de nödvändiga konfigurationsstegen i Adobe Campaign för att använda integreringsfunktionerna i Assets- eller Adobe Experience Manager Assets-biblioteket (AEM Assets).

CAUTION
Dessa integreringar är samtidiga. Läs nedanstående information noggrant innan du gör någon konfiguration.
 • Integrering med Experience Cloud Assets: med den här integreringen kan du infoga bilder från ditt Adobe Experience Cloud-bibliotek. Den här integreringen måste konfigureras genom att det inbyggda paketet Integration with the Adobe Experience Cloud installeras i Adobe Campaign.
 • Integrering med AEM Assets: med den här integreringen kan du infoga bilder från ditt Adobe Experience Manager Assets-bibliotek. Den här integreringen måste konfigureras genom att det inbyggda paketet AEM Integration installeras i Adobe Campaign. Observera att denna integrering inte längre är tillgänglig från och med Adobe Experience Manager 6.4.
NOTE
Om de två paketen (AEM Integration och Integration with the Adobe Experience Cloud ) är installerade kan endast de resurser som är tillgängliga i Adobe Experience Cloud-biblioteket användas.

Integrera med Experience Cloud Assets integrating-with-experience-cloud-assets

För att kunna använda integreringen mellan Adobe Campaign och Experience Cloud Assets måste du ha:

 • Adobe Experience Cloud
 • Adobe IMS-autentiseringsläget är aktiverat

Om du vill aktivera anslutningen mellan Adobe Campaign och Adobe Experience Cloud konfigurerar du anslutningen via IMS (Adobe ID anslutningstjänst). Den här konfigurationen beskrivs i dokumentet Ansluta via Adobe ID. Den innehåller följande uppgifter:

 • Installerar paketet Integration with the Adobe Experience Cloud.
 • Konfigurera ett externt Adobe Experience Cloud-konto.
NOTE
De funktioner som är kopplade till den här integreringen är bara tillgängliga för användare som är anslutna till sin Adobe ID via IMS.

Integrera med AEM Assets integrating-with-aem-assets

CAUTION
Den här funktionen har tagits bort från Adobe Experience Manager 6.4. Läs mer

Om du vill integrera AEM Assets med Adobe Campaign måste du först konfigurera integreringen mellan Adobe Experience Manager och Adobe Campaign. Den här konfigurationen kräver i huvudsak:

 • Installerar det inbyggda paketet AEM Integration
 • Konfigurera ett externt konto som är specifikt för Adobe Experience Manager

Lär dig hur du integrerar Adobe Campaign och Adobe Experience Manager i den detaljerade dokumentationen.

När integreringen är klar kan du konfigurera en ny leveransmall i Adobe Campaign så att den kan använda AEM Assets-biblioteket. Gör så här:

 1. Skapa en ny leveransmall - eller duplicera en befintlig. Mer information om leveransmallar finns på den här sidan.

 2. Redigera egenskaperna för mallen.

 3. På fliken Advanced ställer du in Content editing modeDCE.

 4. Välj den externa AEM account som du behöver använda för att komma åt ditt AEM Assets-bibliotek.

När du infogar bilder i ett leveransinnehåll som är baserat på den här mallen kan du med alternativet Select a shared asset bläddra bland bilder i AEM Assets-biblioteket. Läs mer i det här avsnittet.

NOTE
Om Integration with the Adobe Experience Cloud-paketet också är installerat på din Adobe Campaign-instans kan du bara använda resurserna som finns i Adobe Experience Cloud-biblioteket. Om du även vill få tillgång till resurserna i ditt AEM Assets-bibliotek måste du synkronisera AEM Assets och Adobe Experience Cloud. Resurserna i AEM Assets kommer då också att finnas i Adobe Experience Cloud bibliotek. I det här fallet behöver du inte skapa någon särskild leveransmall.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1