Infoga en delad resurs inserting-a-shared-asset

Resurser som delas från Adobe Experience Cloud kan användas i e-postmeddelanden och på landningssidor enligt följande:

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande eller en ny landningssida.

  Om du använder resurser från Adobe Experience Manager resursbibliotek ska du använda en leveransmall som skapas när konfigurera integreringen.

  Om du inte har den här specifika mallen kontrollerar du att i leveransen Egenskaper, Content editing mode (Advanced tab) är inställd på DCE och att det AEM externa kontot som du vill använda för att komma åt ditt AEM Assets-resursbibliotek finns.

 2. I redigeringsfönstret väljer du alternativet att lägga till en bild:

  • Om du använder standardredigeringsläge, markera Image > Select a shared asset.

  • Om du använder avancerat redigeringsläge (DCE), gå till ett bildblock och välj sedan på snabbmenyn Select a shared asset.

   note note
   NOTE
   Du kan inte infoga delade bilder från Adobe Campaign i webbåtkomst när du använder DCE.
 3. Markera en bild i det urvalsfönster som öppnas och bekräfta sedan.

  De tillgängliga bilderna kommer antingen från ditt Adobe Experience Cloud-bibliotek eller ditt AEM Assets-bibliotek, beroende på hur din Adobe Campaign-instans är konfigurerad. Se Konfigurera åtkomst till resurser -avsnitt.

NOTE
Om du använder integreringen med Adobe Target kan du använda en delad bild som standardbild. Se den här sidan.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1