[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Arbeta med Campaign och Target integrating-with-adobe-target

Använd Adobe Campaign med Adobe Target för att optimera e-postinnehåll.

Om du vill optimera ditt e-postinnehåll kan du skapa ett omdirigeringserbjudande i Adobe Target och sedan använda Adobe Campaign för att hantera e-posterbjudandena. Du kan t.ex. visa olika erbjudanden för män och kvinnor.

Integrationen äger rum när e-postmeddelandet öppnas. När kunden öppnar e-postmeddelandet anropas Target och en dynamisk version av innehållet visas. Innehållet består av en statisk bild som stöds av alla webbläsare. Target spårar reaktionen på erbjudandet på målgrupps- eller sessionsnivå och att data finns tillgängliga i Target-rapporter. Läs mer i Adobe Target-dokumentationen.

NOTE
Integreringen stöder bara statiska bilder. Resten av innehållet kan inte anpassas.

Adobe Target kan använda flera typer av data:

  • Data från Adobe Campaign datamart
  • Segment som är länkade till besökar-ID i Adobe Target, om de data som används inte omfattas av juridiska begränsningar
  • Adobe Target data: användaragent, IP-adress, geopositioneringsdata
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1