Integrera Target med Adobe Campaign

Använd Target med Adobe Campaign för att optimera e-postinnehåll.

Om du vill optimera ditt e-postinnehåll kan du skapa ett omdirigeringserbjudande i Targetoch sedan använda Adobe Campaign för att hantera e-posterbjudanden. Du kan t.ex. visa olika erbjudanden för män och kvinnor.

Integrationen äger rum när e-postmeddelandet öppnas. När kunden öppnar e-postmeddelandet ringer han eller hon Target och en dynamisk version av innehållet visas. Innehållet består av en statisk bild som stöds av alla webbläsare. Target spårar svaret på erbjudandet på målgrupps- eller sessionsnivå och att data finns tillgängliga i Target rapporter.

Target kan spåra följande data:

 • Användaragent
 • IP-adress
 • Geografisk plats
 • Segment som är associerat med besökarens ID i Target (med förbehåll för juridiskt godkännande)
 • Data från Campaign Datamart

Det finns flera begränsningar:

 • Eftersom bara en bild kan användas kan innehållet inte personaliseras.
 • Spårning konsolideras inte i Adobe Campaign.
 • Ingen enhetlig användarupplevelse.

Använd båda Target och Campaign för att konfigurera olika delar av integreringen:

 • Rita-rutan och upplevelsen i Target
NOTE
När du använder en radruta och Target, se viktig säkerhetsinformation i Skapa tillåtelselista som anger värdar som har behörighet att skicka mbox-anrop till Target.
 • Leveransen i Campaign

Innan du börjar section_FF19BF1BCA064260930BF6C141313B0E

Innan du använder Adobe Campaign för att konfigurera dina riktade e-posterbjudanden ställer du in följande i Target:

Starta aktiviteten i Target innan du konfigurerar Campaign del av integreringen.

Inkludera en Target erbjudande i Adobe Campaign e-post section_B201BBE27A704E18AF0D553F35695837

 1. Skapa ett e-postmeddelande i Adobe Campaign.
 2. I e-postegenskaperna klickar du på Include > Dynamic image served by Adobe Target.
 3. Välj standardbilden från de delade resurserna.
 4. Ange platsen (rawbox).
 5. Lägg till andra beslutsparametrar, t.ex. mottagarens kön.
 6. Förhandsgranska e-postmeddelandet och välj minst en mottagare för varje erbjudande (i det här fallet en man och en kvinna).
 7. I Campaign, definierar Target Kantservern som du använder för att styra aktiviteten och namnet på klienten.
 8. Ange det externa konto som används för Adobe Experience Cloud så att du kan komma åt resurserna i Experience Cloud.

Mer information finns i Adobe Campaign dokumentation.

Video: Integrera Target med Campaign

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654