Användarhandbok om Adobe Target Business Practitioner

Adobe Target är Adobe Experience Cloud en lösning som innehåller allt ni behöver för att skräddarsy och personalisera kundernas upplevelse, så att ni kan maximera intäkterna från era webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024 ( Se vad som ändrats )

NOTE
Utöver den här guiden finns följande Adobe Target Det finns även stödlinjer:
Versionsinformation finns i Versionsinformation för mål (aktuell) i den här guiden.

Följande avsnitt pekar på användbara länkar i den här guiden, ordnade efter målgrupp baserat på typiska jobbfunktioner:

Alla Target användare all

Marknadsförare, utvecklare, administratörer, analytiker och kvalitetstekniker.

 • Versionsinformation för mål: Innehåller information om den aktuella versionen, information om kända fel som påverkar Target, en lista över viktiga ändringar i den här dokumentationen och ett arkiv med information om tidigare versioner.
 • Introduktion till Target: Beskriver de centrala begreppen i Target lösning.
 • Integrera Target med Adobe Experience Cloud: Förklarar hur man integrerar Target med andra Experience Cloud lösningar, inklusive Analyser för Target (A4T), Experience Cloud målgrupperoch Adobe Campaign.
 • Adobe Target Tutorials: Innehåller självstudiekurser och videoklipp som hjälper dig att få ut det mesta av Target.
 • Felsökningsmål: Tillhandahåller länkar till felsökningsinformation i den här handboken, inklusive information om teckenbegränsningar och andra begränsningar (erbjudandestorlek, målgrupper, profiler, värden, parametrar osv.) som påverkar aktiviteter och andra element i Target.
 • Mål för mobilappar: Beskriver hur Target kan användas för mobilappsoptimering och -personalisering.
 • Resurser och kontaktinformation: Tillhandahåller information om fler resurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om Target funktioner och hur du kontaktar Adobe behöver du hjälp.

Marknadsförare marketers

 • Verksamhet: Beskriver hur du konfigurerar, hanterar och kör frågor och svar Target verksamhet.
 • Målgrupper: Beskriver hur du avgör vilka som ser innehåll och upplevelser i riktade aktiviteter.
 • Erfarenheter och erbjudanden: Beskriver hur du anger vilket innehåll som ska visas när en besökare uppfyller målgruppskriterierna för en aktivitet.
 • Recommendations: Beskriver hur Recommendations aktiviteter visar automatiskt produkter eller innehåll som kan intressera dina kunder baserat på tidigare användaraktiviteter eller andra algoritmer.

Utvecklare developers

 • Adobe Target Developer Guide: Den här portalen innehåller resurser och guider för Adobe Target utvecklare, inklusive API- och SDK-dokumentation för implementering Target.

Mål- och Adobe Experience Cloud-administratörer admins

 • Administrera mål: Beskriver hur du lägger till användare och konfigurerar Target konto.

Analytiker analysts

 • Målgrupper: Beskriver hur du avgör vilka som ser innehåll och upplevelser i riktade aktiviteter.
 • Rapporter: Beskriver hur du tolkar hur dina aktiviteter fungerar.

QA-ingenjörer qa

 • Verksamhet: Beskriver hur du konfigurerar, hanterar och kör frågor och svar Target verksamhet.

Ytterligare resurser additional

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654