Target för mobilappar

Adobe Target hjälper till att testa, personalisera och optimera upplevelser för mobilappar baserat på användarbeteende och mobilsammanhang. Ni kan leverera interaktioner som engagerar och konverterar genom iterativ testning samt regelbaserad och AI-driven personalisering.

Adobe Experience Platform Mobile SDK

The Adobe Experience Platform Mobile SDK är den rekommenderade lösningen för strömförsörjning Adobe Experience Cloud lösningar och tjänster i era mobilappar.

Mer information om implementering Target om mobilappar, se Adobe Experience Platform SDK för mobilappar documentation. Information specific to Target can be found under Adobe Target.

Lär dig implementera Adobe Experience Cloud program i din mobilapp med Adobe Experience Platform Mobile SDK. Mer information finns i Implementera Adobe Experience Cloud i mobilappar, genomgång i Experience Platform Självstudiekurs om mobilappar.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3