Adobe Target Utvecklarhandbok

(Visa Target dokumentuppdateringar)

Detta Adobe TargetUtvecklarhandbok innehåller resurser och guider för Target utvecklare, inklusive API- och SDK-dokumentation för implementering och administration Target.

NOTE
Utöver den här guiden finns följande Adobe Target Det finns även stödlinjer:
Versionsinformation finns i Versionsinformation för mål (aktuell) i Adobe TargetHandbok för affärspersonalen.

Komma igång med implementering

Innan du implementerar: Du bör tänka på saker innan du implementerar Adobe Target.

Implementering på klientsidan

Adobe Experience Platform Web SDK: Adobe Experience Platform Web SDK kan du interagera med de olika tjänsterna i Experience Cloud (inklusive Target) via Adobe Experience Edge Network.

Target at.js JavaScript-bibliotek: JavaScript-biblioteket at.js förbättrar sidinläsningstiderna för webbimplementeringar, förbättrar säkerheten och erbjuder bättre implementeringsalternativ för enkelsidiga program.

Implementering på serversidan

Översikt över mål-SDK: Kom igång med Adobe Target SDK:er, inklusive beslut på enheten.

Node.js SDK: Använda Target Node.js SDK.

Java SDK: Använda Target Java SDK.

.NET SDK: Använda Target .NET SDK.

Python SDK: Använda Target Python SDK.

Hybrid-implementering

Hybrid-distribution: Implementering Target med en kombination av implementering på klient- och serversidan.

Implementering av Recommendations

Implementering av Recommendations: Planera och implementera Adobe Target Recommendations.

Implementering av mobilappar

AEP Mobile SDK - översikt: Översikt över implementering Adobe Target med Adobe Experience Platform SDK för mobiler.

AEP Mobile SDK-referens: Implementering Adobe Target med Adobe Experience Platform SDK för mobiler.

E-postimplementering

E-postöversikt: Översikt över implementering Adobe Target i e-postmeddelanden.

API-guider

Introduktion: Översikt över Adobe Target API.

Target Delivery API: Använd Adobe Target Leverera API:er för att leverera upplevelser över webb- och mobilkanaler samt icke-webbläsarbaserade IoT-enheter som en ansluten TV, kioskdator eller digital butiksskärm.

Target Admin API: Använd Adobe Target Admin-API för att hantera egenskaper, aktiviteter, målgrupper, erbjudanden, egenskaper, rapporter, mbox, värdar, miljöer med mera.

Target Profile API: Hämta Adobe Target användarprofilinformation.

Target Reporting API: Hämta A/B Test och Automated Personalization aktivitetsrapportdata.

Target Recommendations API: Använd Target Recommendations API.

Target Models API: Hantera blockeringslista för att definiera de funktioner som används i Target maskininlärningsmodeller.

Admin Console API:er: Hantera användare och produktbehörigheter via Adobe API:er för användarhantering och användarsynkronisering.

Adobe Experience Platform Edge Network Server API: Använd Adobe Experience Platform Edge Network Server API för en mängd olika användningsfall för datainsamling, personalisering, annonsering och marknadsföring.

Resurs

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3