Recommendations implementeringsmönster med hjälp av översikten at.js

Detta implementeringsmönster hjälper dig att förstå och skapa Adobe Target Recommendations implementering när du använder at.js JavaScript-bibliotek.

Klicka på bilden för att expandera till helskärm.

Adobe Target - arkitektur {width="600" modal="regular"}

Observera att siffrorna i bilden inte anger sekvensen av åtgärder:

  1. SDK för klientsidan för Adobe Target och Experience Cloud ID Service
  2. Target Delivery API ring
  3. Experience Cloud ID (ECID) kundvärvningssamtal
  4. API för gruppprofilsuppdatering och Customer Attributes (CA)-tjänst
  5. Intag av profildata från kundens datakällor till Target profilarkiv
  6. Samla in profil- och beteendedata och bestämma vilken upplevelse som ska visas för besökaren
  7. Erfarenheter återges på sidan
  8. at.js återger upplevelserna på sidan

Varje mönster består av olika delar, där varje del motsvarar ett kritiskt implementeringskrav för din Target implementering.

Varje del förklaras i en separat artikel i den här handboken:

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3