Konfigurera datainsamling

Följ stegen i Datainsamling diagram för att säkerställa att alla nödvändiga uppgifter som behövs för datainsamling utförs i rätt sekvens.

TIP
Klicka på bilderna i det här avsnittet för att utöka till helskärm.

Datalagret är klart vid sidinläsning eller när datalagret ändras efter sidinläsning.

Om du redan har mappat data under initiera SDK-fasmåste du utföra stegen i det här diagrammet om:

  • Ditt datalager har förstärkts på alla sätt på samma sida och du vill skicka dessa ytterligare data till Target
  • Du vill skicka produktkatalogdata till Target Recommendations

Samla in datagram diagram

Stegnumren i följande bild motsvarar avsnitten nedan.

Datainsamlingsdiagram {width="600" modal="regular"}

Klicka på följande länkar för att navigera till önskade avsnitt:

2.1: Konfigurera datamappning configure

Detta steg hjälper till att säkerställa att alla data som måste skickas till Adobe Target är inställt.

Se information

Konfigurera datamappningsdiagram

Förutsättningar

  • Datalagret ska vara klart med alla data som måste skickas till Target.

Läser

Funktionen targetPageParams

Åtgärder

Använd targetPageParams() för att ange alla nödvändiga data som måste skickas till Target.

Återgå till diagrammet längst upp på den här sidan.

2.2: Länk till entitetsattribut entity-attributes

Länka till entitetsattribut för att uppdatera produktkatalogen för Target Recommendations.

Se information

Läser

Överväganden

  • Ett annat sätt att skicka enhetsattribut är att uppdatera produktkatalogen i Target Användargränssnitt som ska användas Recommendations produktflöden.
  • Överföringsentitetsattribut gäller bara för sidor där produktkatalogdata är tillgängliga i datalagret.
  • Skicka entity.event.detailsOnly=true -parametern i alla anrop får prioritet.

Återgå till diagrammet längst upp på den här sidan.

2.3 Starta Adobe Target Track API fire-api

Detta steg hjälper till att säkerställa att alla data som måste skickas till Target skickas.

Se information

Fire Adobe Target Track API-diagram

Förutsättningar

Läser

Åtgärder

Använd adobe.target.trackEvent(), metod för att skicka alla data som måste skickas till Target.

Återgå till diagrammet längst upp på den här sidan.

Fortsätt till steg 3: Återge upplevelser

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3