Node.js SDK - översikt

Den här referenshandboken visar hur Adobe Target -kunder kan installera, initiera och använda Node.js SDK.

Krav

Alla för närvarande underhållna versioner av Node.js stöds (inklusive LTS-versioner), se Node.js-versioner.

Komma igång

Om du vill se hur du kommer igång med att använda Node.js SDK går du till Starthandbok för mål-SDK.

Exempelapp

Testkör Node.js SDK:

Referens

Om du vill läsa och förstå referensdokumentationen för Node.js SDK börjar du på Installera SDK.

Källfiler

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3