Logger (Python)

Beskrivning

När initierar SDK, options["logger"] är ett valfritt objekt. Som standard skapas en INFO-nivålogg under adobe.target namnutrymme. Men för att anpassa loggnivån eller felsöka effektivt när ett problem uppstår, kan en logger kan anges när SDK initieras.

The logger förväntas ha ett debug() och error() -metod. När en lämplig loggare tillhandahålls Target begäranden och svar loggas.

Exempel

Python

logger = logging.getLogger("org.logger")
logger.setLevel(logging.DEBUG)

client_options = {
  "client": "acmeclient",
  "organization_id": "1234567890@AdobeOrg",
  "logger": logger
}
target_client = TargetClient.create(client_options)

Du bör se förfrågningar och svar som skrivs ut i konsolen.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3