Target säkerhetsöversikt

Information om den djupgående strategi och de säkerhetsrutiner som Adobe implementerat för att öka datasäkerheten och Adobe Target upplevelse.

På Adobe tar vi säkerheten i er digitala upplevelse på stort allvar. Säkerhetsrutinerna är djupt integrerade i vår interna programutveckling och våra processer och verktyg för drift och följs noggrant av våra funktionsövergripande team för att förebygga, upptäcka och hantera incidenter på ett snabbt sätt.

Dessutom hjälper vårt samarbete med partners, ledande forskare, säkerhetsforskningsinstitutioner och andra branschorganisationer oss att hålla oss uppdaterade med de senaste hoten och säkerhetsluckorna och vi införlivar regelbundet avancerad säkerhetsteknik i de produkter och tjänster vi erbjuder.

Mer information finns i Adobe Target - säkerhetsöversikt vitbok.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3