Kundattribut

Med kundattribut kan du överföra besökarprofildata via FTP till Adobe Experience Cloud. Använd data i Adobe Analytics och Adobe Target.

Target Standard-kunder kan använda fem attribut, Target Premium kunder kan använda 200 attribut.

Format

En CSV-fil med Experience Cloud ID (ECID) och attributnamn/värde-par överförs via FTP eller manuellt i användargränssnittet för Experience Cloud.

Exempel på användningsområden

CRM-systemet eller andra interna system lagrar värdefull information som du vill dela med Adobe Experience Cloud, inklusive Target och Analytics.

Fördelar med metoden

När kunddata överförs skapas en profilpost för besökaren i Target, även om Target har ännu inte sett besökaren.

Samma data är automatiskt tillgängliga i Target och Analytics.

FTP kan vara en enklare implementeringsmetod än API.

Caveats

Target Standard-kunder kan använda fem attribut, Target Premium kunder kan använda 200 attribut

Kan bara uppdatera värden via kundattribut, inte på sidan.

Kräver implementering av Experience Cloud ID (ECID).

Exempel på koder

Information finns i Skapa en kundattributkälla och överför datafilen.

Länkar till relevant information

Skapa en kundattributkälla och överför datafilen.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3