Uppdatera profiler

En användarprofil innehåller demografisk information och beteendeinformation om en besökare på en webbsida, t.ex. ålder, kön, köpta produkter, sista besökstillfälle osv. Adobe Target använder den här informationen för att anpassa det innehåll som används för varje besökare.

Profilinformationen för varje besökare lagras antingen i cookies eller i tredjepartsappar.

Om webbsidan implementerar Target kod (at.js eller Adobe Experience Platform Web SDK) skickas profilinformationen från cookies till Target med profilparametrar. Target identifierar varje besökare unikt via en pcID som genereras i besökarens cookies. Du kan dock skicka profilparametrar från en extern app via mbox-anrop med mbox3rdPartyIds.

Använd Adobe Target profil-API:er när du har profildata om besökarna att skicka till Target som du antingen inte kan eller inte vill skicka som en del av din sidbaserade integrering med Target. Det kan vara data från ett CRM- eller POS-system (Customer Relationship Management) som inte är tillgängligt på sidan. Eller så kan dessa data vara mer känsliga och inte vettiga att skicka vidare på sidan.

Det finns två sätt att uppdatera profiler via API:

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3