Adobe Experience Platform Web SDK

Adobe Experience Platform Web SDK (AEP Web SDK) är ett JavaScript-bibliotek på klientsidan som tillåter kunder som Adobe Experience Cloud interagera med de olika tjänsterna i Adobe Experience Cloud (inklusive Target) via Adobe Experience Platform Edge Network. Förutom JavaScript-biblioteket finns det en Adobe Experience Platform för att hjälpa dig med dina Web SDK-konfigurationer.

Mer information finns i följande länkar i Adobe Experience Platform Web SDK hjälp:

Självstudiekurser

Följande självstudiekurser hjälper dig med implementeringen:

Implementera Adobe Experience Cloud med Platform Web SDK

Lär dig implementera Experience Cloud program använda Adobe Experience Platform Web SDK med denna självstudiekurs. Specifik information för Target, se självstudieavsnittet med titeln Konfigurera Target med Platform Web SDK.

Migrera Target från at.js 2.x till Platform Web SDK

Lär dig hur du migrerar Target implementering från at.js 2.x till Adobe Experience Platform Web SDK med denna självstudiekurs.

Rekommenderad dokumentation

Förutom Platform Web SDK dokumentationen ovan innehåller även avsnitt i den här handboken specifik information om Platform Web SDK som det relaterar till Target funktioner.

Funktion
Beskrivning/länk
Aktivitets-QA

Använd QA-URL:er i Target att utföra enkel QA för hela verksamheten med förhandsgranskningslänkar som aldrig ändras, målgruppsanpassning som tillval och QA-rapportering som förblir segmenterad från liveaktivitetsdata. Med Activity QA kan du testa din Target aktiviteter innan de lanseras live.

Se Kompatibilitet med mållayoutbibliotek i JavaScript - QA-läge och Förhandsgranska URL:er.

Analytics for Target (A4T)

Adobe Analytics for Target (A4T) är en integrering med flera lösningar som gör att du kan skapa aktiviteter baserade på Analytics konverteringsstatistik och målgruppssegment. Med A4T-integreringen kan ni använda Analytics-rapporter för att undersöka era resultat.

Se Aktivitetstyper som stöds och Implementeringssteg för en Adobe Experience Platform Web SDK-implementering.

Målgrupper

Målgrupper i Target avgöra vilka som ser innehåll och upplevelser i en målinriktad aktivitet.

Se Använda publiklistan och Kombinera flera målgrupper.

Skapa målgrupper

Använda målgrupper skapade i Adobe Experience Platform tillhandahålla mer omfattande kunddata som leder till mer slagkraftig personalisering.

Se Använda målgrupper från Adobe Experience Platform.

Erbjudandebeslut
Lägg till offertbeslut som skapats i Adobe Journey Optimizer till Target aktiviteter (manuellt A/B-test eller Experience Targeting) för att fastställa och leverera nästa bästa erbjudande för era besökare på webben och i mobilen.
Omdirigeringserbjudanden - A4T FAQ

Omdirigeringserbjudanden gör att besökarnas webbläsare dirigerar om till en ny sida.

Se Gör Adobe Experience Platform Web SDK stöder omdirigeringserbjudanden för A4T?

Svarstoken

Med svarstoken kan du skicka Target data till Google Analytics och andra integreringar från tredje part.

Se Skicka data till Google Analytics via Platform Web SDK om du vill se ett kodexempel på hur du utför den här uppgiften.

Programimplementering på en sida i Platform Web SDKöversikt guide.
Adobe Experience Platform Web SDK innehåller omfattande funktioner som gör det möjligt för ditt företag att utföra personalisering på nästa generations klienttekniker, som single page-applikationer (SPA).
TLS-krypteringsändringar (Transport Layer Security)
TLS (Transport Layer Security) hjälper er att upprätthålla högsta säkerhetsstandard och främja säkerheten för kunddata.
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3