Skapa målgrupper

Målgrupper i Adobe Target avgöra vilka som ser innehåll och upplevelser i en målinriktad aktivitet.

Målgrupperna används överallt där målgruppsanpassning finns tillgänglig. När du riktar in dig på en aktivitet har du följande alternativ:

Du kan också använda målgruppsdata som samlats in av Adobe Analytics för målinriktning och personalisering i realtid i Target och andra Adobe Experience Cloud program. Se Experience Cloud målgrupper i Gränssnittskomponenter i Experience Cloud guide.

Det finns två typer av målgrupper i Target:

 • Målgrupper: Används för att leverera olika typer av besökare.

 • Rapportera målgrupper: Används för att avgöra hur olika typer av besökare svarar på samma innehåll så att du kan analysera testresultaten.

  I Targetkan du bara konfigurera rapportmålgrupper om du använder Target som rapportkälla. Om du Adobe Analytics som rapporteringskälla (A4T) måste du konfigurera dina rapportmålgrupper inom Analytics.

Använd Audiences list use-list

Så här öppnar du Audiences lista, klicka på Audiences i den övre menyraden:

Audiences list

The Audiences -listan innehåller de målgrupper som du kan använda i dina aktiviteter. Använd Audiences skapa, redigera, duplicera, kopiera eller kombinera målgrupper. Listan visar också källan till målgruppen:

Fördefinierade målgrupper, till exempelNew Visitorsoch "Returning Visitors," kan inte byta namn.

När du arbetar med målgrupper som ursprungligen skapades i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform, Target varnar dig om du refererar till en publik i Target aktiviteter som senare har tagits bort i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform.

 • Om en målgrupp togs bort i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform, en varningsikon i båda Audience -listan och publikväljaren visas. Ett verktygstips i Target Gränssnittet anger också att målgruppen togs bort i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform.
 • Om du försöker kombinera flera målgrupper med en borttagen målgrupp, eller om du försöker spara en aktivitet som refererar till en borttagen målgrupp, visas ett varningsmeddelande.

Du kan också ange anpassade profilparametrar och user. parametrar. När du skapar en målgrupp drar du de attribut du vill använda för att rikta aktiviteten till målgruppsfönstret. Om det önskade attributet inte visas har attributet inte utlösts av en mbox. Andra anpassade mbox-parametrar är tillgängliga i Custom Parameters listruta.

Använd Filters för att filtrera Audiences lista efter källa: Adobe Target, Adobe Target Classic, Experience Cloudoch Adobe Experience Platform.

Alternativet Filter i Audiences list

Använd Search audiences sökruta Audiences lista. Du kan söka efter valfri del av ett målgruppsnamn eller omge en viss sträng med citattecken.

Du kan sortera Audiences efter målgruppsnamn eller efter det datum då den senast ändrades. Om du vill sortera efter namn eller datum klickar du på kolumnrubriken och väljer sedan att visa målgrupper i stigande eller fallande ordning.

Visa målgruppsdefinitioner section_11B9C4A777E14D36BA1E925021945780

Du kan visa information om målgruppsdefinitioner på ett popup-kort på olika platser i Target utan att öppna publiken. Den här funktionen gäller för målgrupper som skapats i Target Standard/Premium och målgrupper som importerats från Target Classic eller som har skapats via API.

Du kommer till exempel åt följande grafikkort genom att klicka på View Details -ikon för den önskade publiken:

Verksamheter > Målgruppsdefinition

Du kommer åt följande målgruppsdefinitionskort genom att klicka på View Details ikon på en aktivitets Overview sida:

Verksamheter > Målgruppsdefinition

Målgruppsdefinitionskortet visar målgruppens typ, källa och attribut. Klicka View full details för att se andra aktiviteter som hänvisar till den målgruppen, om tillämpligt. Om du visar ett målgruppsdefinitionskort från en aktivitets Overview sida, klicka Audience Usage.

Målgruppsinformationen kan hjälpa er att undvika oavsiktlig påverkan på andra aktiviteter samtidigt som ni redigerar målgrupper. Informationen innehåller Live Activities, Inactive Activities, Archived Activitiesoch Syncing Activities. Den här funktionen är tillgänglig för alla målgrupper (biblioteksmålgrupper och målgrupper endast för aktivitet).

Om en publik tillsammans med en annan målgrupp och den kombinerade målgruppen används för att skapa en aktivitet, användarinformationen för båda målgrupperna listar den nyskapade aktiviteten.

audiens_definition_list_usage, bild

Använd målgrupper från Adobe Experience Platform aep

Använda målgrupper skapade i Adobe Experience Platform tillhandahålla mer omfattande kunddata som leder till mer slagkraftig personalisering.

Mer information finns i Använd målgrupper från Adobe Experience Platform.

Utbildningsvideo: Använda målgrupper Självstudiemärke

Den här videon innehåller information om hur du använder målgrupper.

 • Förklara termen"publik"
 • Förklara de två sätt på vilka målgrupper används för optimering
 • Hitta målgrupper i publiklistan
 • Rikta en aktivitet mot en målgrupp
 • Använd målgrupper för passiv rapportering i en aktivitet
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654