Kombinera flera målgrupper

Kombinera olika målgrupper (inklusive Adobe Experience Cloud, Adobe Experience Platformoch Target målgrupper) snabbt och enkelt skapa ad hoc-målgrupper. Du kan också skapa exkluderingsregler och exkludera målgrupper från en regel.

NOTE
The Adobe Experience Platform källan är tillgänglig för alla Target kunder som använder Adobe Experience Platform Web SDK. Publiker som finns på Adobe Experience Platform kan användas som det är eller kombineras med befintliga målgrupper, vilket förklaras i detta avsnitt.
Mer information finns i Använda målgrupper från Adobe Experience Platform.

Anta att du har en"New Visitors"-målgrupp och en"Chrome Users"-målgrupp. För en viss aktivitet kanske du vill kombinera dessa befintliga målgrupper för att rikta in dig på nya besökare med Chrome-webbläsare. Istället för att skapa en tredje målgrupp och lagra den i Audiences kan du kombinera dessa två målgrupper när du skapar en aktivitet eller när du redigerar en befintlig aktivitet.

Som ett annat exempel kan ni inrikta er på alla lojalitetskunder. Du kan till exempel inkludera en viss Audience Manager målgrupp för lojalitetsstatus och kombinera dem med Target målgrupp bestående av personer som har anmält sig till ditt lojalitetsprogram under den aktuella sessionen. Det är enklare att kombinera dessa båda målgrupper än att skapa en tredje permanent målgrupp.

Du kan kombinera upp till 20 målgrupper med operatorerna AND och OR.

Du kan skapa och använda kombinerade målgrupper på olika platser i Target Gränssnitt.

Skapa en kombinerad målgrupp när du skapar en aktivitet section_2F1CE9434CC04174B4BA2BFC89B85D77

Du kan skapa en ad hoc-målgrupp för aktivitetens Target under det guidade arbetsflödet i tre steg.

 1. När en aktivitet, på Targeting klickar du på de tre lodräta ellipserna och sedan på Replace Audience.

  Stegresultat

 2. Choose Audience markerar du kryssrutorna bredvid de målgrupper du vill använda som byggstenar för den kombinerade målgruppen.

  Använd Search Audiences för att begränsa sökningen efter den önskade målgruppen.

  Stegresultat

 3. Klicka Combine Multiple Audiences längst upp till höger.

  Stegresultat

 4. (Villkorligt) Redigera den nya kombinerade målgruppen efter behov.

  The Edit Audience kan du dra och släppa ytterligare byggstenar från vänster sida till den nya kombinerade publiken. Du kan också lägga till exkluderingsregler och exkludera målgrupper.

  1. Använd dra-och-släpp-funktionen för att lägga till målgrupper i ett befintligt avsnitt som nivå 2-byggblock.

   Anta till exempel att du i föregående exempel nu vill inkludera Safari-användare i den kombinerade publiken. Sök efter och dra målgruppen"Safari Browser" till rutan"Firefox Browser" till höger, som i följande exempel:

   kombinera_multiple_audiences3, bild

   Observera att operatorn mellan de två målgrupperna av webbläsartyp är"AND". Välj And nedrullningsbar lista och ändra den till "OR" för att skapa en ny kombinerad målgrupp för nya besökare med antingen Firefox eller Safari. Undvik att skapa regler som utesluter alla potentiella målgruppsmedlemmar. Det är till exempel inte möjligt för någon att besöka en sida med Firefox och Safari samtidigt.

   note note
   NOTE
   Operatorn (AND eller OR) måste vara densamma som du kombinerar målgrupper. Du kan inte blanda operatorer och matchningsoperatorer.
  2. Om du vill lägga till ett undantag för en regel klickar du på Exclude.

   kombinera_multiple_audiences3a-bild

   Dra och släpp en publik.

   Om du till exempel vill utesluta besökare från USA från nya besökare kan du dra Market: USA-målgruppen till rutan.

   Den här kombinerade publiken innehåller alla nya besökare på din webbplats (utom de som kommer från San Francisco) som använder Safari eller Firefox.

  3. Om du vill utesluta en målgrupp från en regel klickar du på Exclusion > Exclude this Audience..

   Du kan till exempel skapa en kombinerad publik som innehåller alla nya besökare på webbplatsen, förutom de som använder Firefox. Det är enklare och snabbare att utesluta besökare som använder Firefox än att skapa en kombinerad publik som uttryckligen inkluderar flera webbläsare (Safari, Chrome och Internet Explorer), men inte Firefox.

 5. Ange ett beskrivande namn för den kombinerade målgruppen och klicka sedan på Done.

Skapa en kombinerad målgrupp som kan användas för målinriktning mot mätvärden section_A42E795AFCBD4575809C5942039910F0

Du kan skapa en ad hoc-målgrupp för aktivitetens Goals & Settings sida som ska användas för målinriktning mot mätvärden. Om du till exempel vill skapa mål baserat på konvertering med en kombinerad målgrupp:

 1. När du redigerar eller skapar en aktivitet, på Goals & Settings sida, markera Conversion för framgångsmåttet väljer du Viewed an Mbox som åtgärden.

 2. Markera önskad mbox i dialogrutan Search mbox fält.

  kombinera_multiple_audiences4-bild

 3. Klicka på kugghjulsikonen och sedan på Add Audience Targeting.

 4. Klicka på Add Audience/Targeting Condition länk för att visa Choose Audience -dialogrutan.

  kombinera_multiple_audiences5-bild

 5. Fortsätt med Steg 2 under"Skapa en kombinerad publik när du skapar en aktivitet" för att skapa den kombinerade målgruppen.

Skapa en kombinerad målgrupp som kan användas vid rapportering section_4682D342EFBB43C38E54B99B3A1E14CD

Du kan skapa en ad hoc-målgrupp för aktivitetens Goals & Settings sida som ska användas vid rapportering.

 1. När du redigerar eller skapar en aktivitet, på Goals & Settings klickar du på Add Audience ikon under Audiences for Reporting för att visa Choose Audience sida.

  kombinera_multiple_audiences6-bild

 2. Fortsätt med Steg 2 under"Skapa en kombinerad publik när du skapar en aktivitet" för att skapa den kombinerade målgruppen.

Skapa en kombinerad målgrupp när du redigerar en aktivitet section_364A12CE96E04B61B7C18113AA586C2C

Du kan skapa en ad hoc-målgrupp samtidigt som du redigerar en befintlig aktivitet.

 1. Från Activities hovra över önskad aktivitet och klicka sedan på Edit -ikon.

  eller

  Klicka på önskad aktivitet för att öppna den och klicka sedan på Edit Activity.

 2. Klicka på Configure > Audiences > Multiple Audiences.

  Konfigurera > Målgrupper > Flera målgrupper

 3. Klicka på ikonen med fler alternativ (tre lodräta ellipser) bredvid aktivitetens nuvarande målgrupp och klicka sedan på Change Audience.

  Ändra målgrupp

 4. Fortsätt med Steg 2 under"Skapa en kombinerad publik när du skapar en aktivitet" för att skapa den kombinerade målgruppen.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654