Integrera med Real-Time Customer Data Platform

Inbyggt Adobe Experience Platform, Real-Time Customer Data Platform (RTCDP) hjälper företag att samla in kända och anonyma uppgifter från olika källor. Med RTCDP kan ni skapa kundprofiler som kan användas för att leverera personaliserade kundupplevelser över alla kanaler och enheter i realtid.

Mer information om RTCDP finns i Real-time Customer Data Platform - översikt.

Viktiga funktioner

Viktiga funktioner:

 • Direkt Target integrering med Real-Time CDP/Adobe Experience Platform på kanten (tar bort beroendet av Audience Core services - AAM)
 • Target Edge Destinations Card med styrning och policystyrning
 • CDP-segment och attribut för delad profil i realtid

Implementeringsscenarier

I följande avsnitt visas vilken typ av användningsfall för personalisering (nästa session eller samma sida) som är tillgänglig när olika implementeringsmetoder används:

at.js-implementering

Lösningar
Användningsfall aktiverat
 • Adobe Audience Manager (AAM) och Target
 • RTCDP (Premium eller Ultimate) och Target
 • RTCDP (valfri SKU), AAMoch Target
Anpassa nästa session

Adobe Experience Platform Web SDK eller Experience Platform Server-Side API implementering

Lösningar
Användningsfall aktiverat
 • RTCDP (valfri SKU) och Target
 • Anpassa nästa session
 • Personalisering på samma sida via Edge
 • Styrning som upprätthålls vid delning av segment
 • RTCDP (valfri SKU), AAMoch Target
 • Anpassa nästa session
  • AAM segment
  • Tredjepartssegment via AAM Personalisering på samma sida via Edge
  • RTCDP segment
  • Styrning som upprätthålls vid delning av segment

Blandning av at.js och Platform Web SDK implementering

Lösningar
Användningsfall aktiverat
 • RTCDP (valfri SKU) och Target
 • Anpassa nästa session
  • För alla sidor med at.js Personalisering på samma sida
  • För alla sidor med Platform Web SDK
 • RTCDP (valfri SKU), AAMoch Target
 • Anpassa nästa session
  • För alla sidor med at.js
  • AAM segment
  • Tredjepartssegment via AAM

Utvärderingstid för segment

I följande tabell visas segmentutvärderingstiden för händelser som kommer från olika implementeringsscenarier:

Scenario
Kantsegment (millisekundutvärdering)
Strömningssegment (minututvärdering)
Utvärdering av batchsegment
Händelser/data från Adobe Experience Platform SDK
Ja
Ja
Ej tillämpligt
Händelser från at.js
Nej
Ja
Ej tillämpligt
Händelser från Target Mobile SDK
Nej
Ja
Ej tillämpligt
Händelser från batchöverföring
Nej
Nej
Ja
Händelser från offlinedata (ström)
Nej
Ja
Ja

Använd målgrupper från Adobe Experience Platform aep

Använda målgrupper skapad i Adobe Experience Platform ge mer omfattande kunddata som leder till mer slagkraftig personalisering. The Real-time Customer Data Platform (RTCDP), på Adobe Experience Platform, hjälper företag att samla in kända och anonyma data från flera olika källor. Med den här processen kan ni skapa kundprofiler som kan användas för att leverera personaliserade kundupplevelser över alla kanaler och enheter i realtid.

Genom att ansluta Target till Real-Time Customer Data Platform, kan kunderna förbättra sin webbpersonalisering. Tack vare den här integreringen kan du låsa upp nya segment som tidigare inte var tillgängliga för Target för att möjliggöra millisekundpersonalisering i realtid på första sidan av en kunds webbbesök. Använda målgrupper och profilattribut som skapats i Adobe Experience Platform gör att du kan utöka de tillgängliga datapunkterna för bättre personalisering.

Integreringen låser upp viktiga användningsexempel med Real-Time CDP:

 • Personalisering med samma sida/nästa träff
 • Personalisering av okända användare

Dela Real-Time CDP-profilattribut med Target rtcdp-profile-attributes

Real-Time CDP-profilattribut kan delas med Target för användning i HTML och JSON erbjuder.

Begränsningar och överväganden för Real-Time CDP-profilattribut

Tänk på följande:

 • Attribut inom ett visst erbjudande måste komma från samma Experience Platform sandlåda. (Erbjudandet får med andra ord inte innehålla attribut från olika Experience Platform sandlådor.)
 • Attribut inom ett visst erbjudande kan komma från olika källor. det vill säga Target och Experience Platform profil. (Du kan med andra ord kombinera attribut oavsett om de kommer från Target eller från Experience Platform profil.)
 • När du definierar ett erbjudande kan du tilldela standardvärden för Real-Time CDP Profile Attributes, om attributet inte har ett explicit värde. Om till exempel ett medgivande eller en styrningsprincip blockerar attributet som används i personaliseringstjänsten, kan standardvärdet användas i stället.

JSON-exempel

Som onlinemarkör vill du att AEP/Unified Profile ska dela attributvärden med Target för personalisering i realtid. Genom att använda Real-Time CDP Profile Attributeskan du visa värdet för Experience Platform attribut i en Target Erbjudande med tokenersättning. Du kan till exempel anpassa efter kundens favoritfärg med ${aep.profile.favoriteColor}eller deras lojalitetsnivå och förmånspoängvärde med hjälp av tokens ${aep.loyalty.tier} och ${aep.loyalty.points}.

Skapa ett JSON-erbjudande om att dela AEP/Unified Profile-attribut med Target:

 1. while skapa ett JSON-erbjudande, från Select a source lista, välj Adobe Experience Platform.
 2. Från Select a profile sandbox name väljer du önskad sandlåda.
 3. Från Select a profile attribute väljer du de attribut du vill använda.
 4. (Valfritt) Från Insert a default value väljer du önskade värden.
 5. Klicka på Add.

I följande bild visas två profilattribut: loyalty.tier och loyalty.points har lagts till i JSON-erbjudandet.

offer-json-aep-shared-attribute image

Länkar till mer information

Mer information finns i följande avsnitt:

Videor och blogginlägg videos-blogs

I följande videofilmer och blogginlägg finns mer information om förbättrad personalisering med Target och RTCDP:

Video: Nästa steg i personaliseringen med Real-Time CDP och Adobe Target RTCDP

Läs om hur ni personaliserar nästa träff med Real-Time Customer Data Platform och Adobe Target. The Adobe Target mål in Real-Time CDP låter dig använda Experience Platform segment i Adobe Target för samma sidpersonalisering och personalisering på nästa sida med stöd för styrning och integritet.

Mer information finns i Nästa steg i personaliseringen med Real-Time CDP och Adobe Target i Platform Tutorials guide.

Video: Konfigurera Adobe Target mål in Real-Time Customer Data Platform

Lär dig hur du konfigurerar Adobe Target mål in Real-Time Customer Data Platform för att börja skicka segment och profilattribut från Real-Time CDP till Target.

Video: Aktivera segment och profilattribut

Lär dig hur du aktiverar segment och profilattribut från Adobe Real-Time Customer Data Platform till Adobe Target för att visa personaliserat innehåll i realtid på webbplatser, i mobilappar och andra digitala resurser.

Video: Använd Real-Time CDP segment i Target

Lär dig använda Real-Time Customer Data Platform segment i Adobe Target för att leverera personaliserade upplevelser på er webbplats och i era mobilappar.

Video: Använd Real-Time CDP profilattribut i Adobe Target

Lär dig använda Adobe Real-Time Customer Data Platform profilattribut i Adobe Target för att leverera personaliserade upplevelser på er webbplats och i era mobilappar.

Adobe Target blogg och video: Förbättrad personalisering på samma sida

Adobe announces Same-Page Enhanced Personalization with Adobe Target och Real-time Customer Data Platform

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654