[Integrering]{class="badge positive"}

Nästa steg i personaliseringen med Real-Time CDP och Adobe Target

Läs om hur ni personaliserar nästa träff med Real-time Customer Data Platform och Adobe Target. På Adobe Target-destinationen i Real-Time CDP kan du använda Experience Platform-segment i Adobe Target för samma sida och nästa sidanpassning med stöd för styrning och integritet. Mer information finns i Konfigurera anpassningsmål för anpassningsdokumentation för samma sida och nästa sida

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763