Dokumentation om Adobe Experience Platform

På den här sidan hittar du dokumentation om Adobe Experience Platform som hjälper dig att komma igång, få hjälp med felsökning och få ut det mesta av plattformens funktioner.

Med Adobe Experience Platform kan företag centralisera och standardisera kunddata från alla slags system. Sedan används datavetenskap och maskininlärning för att betydligt förbättra design och leverans av avancerade och personanpassade upplevelser.

Använd följande länkar till självstudiekurser, videoklipp och användarhandböcker för Experience Platform om du vill veta mer.

Användarhandböcker

Översikt lists-documentation-1

Administrering lists-documentation-2

 • Larm
  Lär dig om varningar i Adobe Experience Platform, även hur strukturen för varningsregler definieras.
 • Sandlådor
  Läs om hur sandlådor fungerar och partitionera en Platform-instans i virtuella miljöer för utveckling, testning och programdistribution.
 • Åtkomstkontroll
  Använd produktprofiler i Adobe Admin Console för att hantera användarbehörigheter. Lär dig hur du tilldelar användare till produkter och sandlådor.
 • Licensanvändning
  Lär dig mer om de bästa metoderna och verktygen du kan använda för att bättre hantera dina licensrättigheter med Adobe Experience Platform.
 • Enhetliga taggar
  Använd enhetliga taggar för att hantera metadata-taxonomier. Lär dig hur du skapar taggkategorier och taggar.

Program lists-documentation-3

 • Real-Time Customer Data Platform (alla utgåvor)
  Samla in kända och anonyma data från flera olika källor för att skapa kundprofiler, skapa målgrupper utifrån dessa profiler och aktivera dessa målgrupper för tredjepartsdestinationer.
 • Journey Optimizer
  Använd Adobe Journey Optimizer för att lösa viktiga problem och utmaningar under kundresan.
 • Customer Journey Analytics
  Läs mer om Adobe Customer Journey Analytics och hur du använder Analysis Workspace med data från Experience Platform.
 • Mix Modeler
  Använd Mix Modeler för att mäta kampanjer och optimera planeringen enhetligt i alla kanaler.

Datamodellering lists-documentation-4

 • Scheman
  Utforska en översikt över XDM-systemet (Experience Data Model) i Experience Platform och läs mer om hur du använder klasser och schemafältgrupper för att standardisera upplevelsedata.

Datainsamling lists-documentation-5

 • Datainsamling i Adobe Experience Platform
  Läs mer om hur du aktiverar datainsamling på klientsidan för Adobe Experience Platform Edge Network och läs mer om de datainsamlingstekniker som används.
 • Dataströmmar
  Lär dig hur du konfigurerar dataströmmar i Adobe Experience Platform.
 • Taggar (Launch)
  Få tillgång till dokumentation om och självstudiekurser i taggar i Adobe Experience Platform.
 • Experience Platform Web SDK
  Få tillgång till dokumentation och självstudiekurser för webb-SDK för Experience Platform.
 • Experience Platform Mobile SDK
  Få tillgång till dokumentation och självstudiekurser för mobilt SDK för Experience Platform och tjänsten Places.
 • Experience Platform Edge API för nätverksserver
  Använd Edge Network Server-API:t för datainsamling, personanpassning, annonsering och marknadsföring med Experience Cloud eller Experience Platform Edge-tjänster.
 • Experience Platform Assurance
  Med Adobe Experience Platform Assurance kan du inspektera, korrekturläsa, simulera och validera hur du samlar in data eller levererar upplevelser i dina mobilapplikationer.
 • Experience Platform Debugger
  Kontrollera om dina webbsidor innehåller problem med dina Experience Platform-implementeringar med Adobe Experience Platform Debugger för Chrome och Firefox.
 • Vidarebefordran av händelser
  Lär dig mer om vidarebefordran av händelser i Adobe Experience Platform, där du kan använda Platform Edge Network för att utföra uppgifter utan att ändra taggimplementeringen.

Inmatning och hantering av data lists-documentation-6

 • Katalogtjänst
  Utforska datalinjer, metadata, filbeskrivningar, kataloger och datauppsättningar i Data Lake och läs mer om Catalog Service-systemet.
 • Kontrollpaneler
  Lär dig visualisera data i Experience Platform via anpassningsbara instrumentpaneler.
 • Dataåtkomst
  Hitta och få tillgång till inmatade datauppsättningar i Experience Platform.
 • Datainmatning
  Samla data i Experience Platform via batch- eller strömningsinmatning.
 • Dataförberedelse
  Förbered dina data för inmatning i Adobe Experience Platform och lär dig hur du med Data Prep kan mappa, omvandla och validera data idag.
 • Dataflöden
  Lär dig mer om dataflöden och hur du konfigurerar dem för olika tjänster.
 • Datauppsättningar
  Det här dokumentet innehåller en översikt på hög nivå över datauppsättningar i Experience Platform.
 • Överskådlighet
  Se hur du kan övervaka Platform-aktiviteter med hjälp av statistiska mätvärden och händelsemeddelanden från Adobe Experience Platform Observability Insights.
 • Källor
  Mata in data från olika källor. Lär dig strukturera, etikettera och förbättra inmatad data.

Kunddata lists-documentation-7

 • Identitetstjänst
  Kombinera kundidentiteter över olika enheter och system för att leverera personanpassade digitala upplevelser.
 • Kundprofil i realtid
  Sammanfoga kunddata för att skapa en enhetlig bild av kundinteraktioner över alla kanaler.
 • Dataskydd för kundprofil i realtid
  Läs om prestanda och systemstyrd säkerhet för profildata och segmentering för att säkerställa en optimal användning av Real-Time CDP-funktionalitet.
 • Segmenteringstjänst
  Bygg målgrupper utifrån dina kundprofildata i realtid med segmentdefinitioner som har genererats av Adobe Experience Platform eller externa källor.
 • Real-Time Customer Data Platform (alla utgåvor)
  Samla in kända och anonyma data från flera olika källor för att skapa kundprofiler, skapa målgrupper utifrån dessa profiler och aktivera dessa målgrupper för tredjepartsdestinationer.

Styrning, sekretess och säkerhet lists-documentation-8

 • Datastyrning
  Tvinga dataanvändningsbegränsningar genom användning av etiketter, marknadsföringsåtgärder och styrningspolicyer.
 • Integritetstjänst
  Hantera förfrågningar om kunddata för att följa juridiska integritetsregler som GDPR och CCPA.
 • Datalivscykel
  Ta bort enskilda poster och schemalägg förfallodatum för datauppsättningar i Experience Platform för datarensning, borttagning av anonyma data och datamängdsminimering.
 • Granskningsloggar
  Lär dig hur granskningsloggar gör det möjligt för dig att se vilka åtgärder som har utförts och av vem, i Adobe Experience Platform.

Datavetenskap och frågor lists-documentation-9

 • Arbetsyta för datavetenskap
  Använd maskininlärning för att utveckla, utbilda och poängsätta modeller och recept med Adobe Sensei och JupyterLab Notebooks.
 • Intelligenta tjänster
  Använd intelligenta AI-tjänster för att generera bakgrundsmusik, upptäcka insikter och skapa segment utifrån data över marknadsföringshändelser.
 • Frågetjänst
  Använd standard-SQL för att fråga efter data i datasjön i Experience Platform.

Aktivering lists-documentation-10

 • Mål
  Aktivera kända och okända data för marknadsföringskampanjer över flera kanaler, e-postkampanjer, riktad reklam och annat.

Audience Manager-utökad aktivering lists-documentation-11

Användningsfall

Intelligent återengagemang lists-documentation-12

Användningsfall av Experience Platform lists-documentation-13

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

Versionsinformation lists-release

Resurser för utvecklare lists-dev

Relaterade resurser lists-resources-1