Översikt över scheman och XDM (Experience Data Model)

Experience Data Model (XDM) är standarddatamodellen för att beskriva kundupplevelser. När du använder XDM för att skapa scheman och importera data som följer dessa scheman kan du börja använda XDM-systemet. XDM System är en infrastruktur som stöder kundprofiler i realtid, maskininlärning och Customer Journey Analytics i Adobe Experience Platform. Mer information finns i schemadokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763