Observability Insights översikt

Med Adobe Experience Platform Observability Insights kan du övervaka plattformsaktiviteter med hjälp av statistik och händelsemeddelanden. Det här dokumentet innehåller en översikt över de olika funktioner som tjänsten tillhandahåller, tillsammans med länkar till ytterligare dokumentation för mer information.

Observability Insights API

API:t Observability Insights är ett RESTful-API som gör att du kan visa viktiga observationsmått i Adobe Experience Platform. Dessa mått ger insikter om Platform-användningsstatistik, hälsokontroller för Platform-tjänster, historiska trender och prestandaindikatorer för olika Platform-funktioner.

Mer information om hur du arbetar med API:t finns i Observability Insights API-utvecklarhandboken.

Larm

Med Experience Platform kan ni prenumerera på aviseringar baserade på specifika observationsmått när en viss uppsättning villkor i era plattformsåtgärder nås. En varning kan ha formen av en engångsavisering eller upprepas under ett fördefinierat tidsintervall tills de villkor som utlöste varningen har åtgärdats.

Genom att prenumerera på varningar kan du skapa egna underordnade protokoll för när ett jobb har slutförts, om en viss milstolpe i ett arbetsflöde har nåtts eller om fel uppstod under processen.

Mer information finns i översikten för varningar.

Nästa steg

Det här dokumentet innehåller de olika funktionerna i Observability Insights. Läs dokumentationen som är länkad till i hela den här översikten om du vill veta mer om de olika funktionerna.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c