Observability Insights API-guide

The Observability Insights API har en slutpunkt som gör att du kan hämta och övervaka mätdata för olika Adobe Experience Platform-funktioner med programkod. Den här slutpunkten beskrivs nedan. Mer information finns i slutpunktshandboken. komma igång-guide om du vill ha viktig information om obligatoriska rubriker, läsa exempel-API-anrop med mera.

Om du vill visa alla tillgängliga slutpunkter och CRUD-åtgärder går du till Observability Insights API-växling.

Mätvärden

Mätvärden för observerbarhet ger insikt i användningsstatistik, historiska trender och resultatindikatorer för olika funktioner i Adobe Experience Platform. Om du vill lära dig hur du hämtar mätvärden med API:t kan du läsa metrisk slutpunktsguide.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c