Användargränssnittshandbok för aviseringar

Med Adobe Experience Platform användargränssnitt kan du visa historik över mottagna aviseringar baserat på mätvärden som visas av Adobe Experience Platform observability Insights. I användargränssnittet kan du även visa, aktivera, inaktivera och prenumerera på tillgängliga varningsregler.

NOTE
En introduktion till varningar i Experience Platform finns i varningsöversikt.

För att komma igång väljer du Alerts i den vänstra navigeringen.

Markering av varningssidor Alerts i den vänstra navigeringen.

Hantera varningsregler

The Browse På -fliken visas de regler som kan aktivera en varning.

En lista över tillgängliga aviseringar visas i Browse -fliken.

Välj en regel i listan om du vill visa dess beskrivning och dess konfigurationsparametrar i den högra listen, inklusive tröskelvärde och allvarlighetsgrad.

En varningsregel markerad som visar information i den högra listen.

Markera ellipsen () bredvid en regels namn och en listruta visar kontroller för att aktivera eller inaktivera varningen (beroende på dess aktuella status) och för att prenumerera eller avbryta prenumerationen på e-postmeddelanden för varningen.

De markerade ellipserna visar den nedrullningsbara menyn.

Hantera aviseringsprenumeranter

NOTE
Om du vill tilldela en avisering till ett Adobe-användar-ID, en extern e-postadress eller en e-postgrupplista måste du vara administratör.

The Browse På -fliken visas de regler som kan aktivera en varning.

En lista över tillgängliga varningsregler som visas i Browse -fliken.

Markera ellipsen () bredvid en regels namn visas kontroller i en listruta. Välj Manage alert subscribers.

Markera de ellipser som du vill visa den nedrullningsbara menyn. The Manage alert subscribers alternativet är markerat.

The Manage alert subscribers visas. Om du vill tilldela aviseringar till specifika användare anger du användar-ID, extern e-postadress eller en e-postgrupplista för Adobe och trycker sedan på Retur.

NOTE
Om du vill skicka det här meddelandet till flera användare samtidigt anger du en lista med användar-ID:n eller e-postadresser avgränsade med kommatecken.

Sidan Hantera aviseringsprenumeranter med de angivna e-postadresserna.

E-postadresserna visas i listan över aktuella prenumeranter. Välj Update.

Sidan Hantera aviseringsprenumeranter med fokus på prenumeranter och Update.

Du har lagt till användare i aviseringslistan. De skickade användarna får nu e-postmeddelanden om den här varningen enligt bilden nedan.

Ett e-postexempel på det varningsmeddelande som tas emot.

Aktivera e-postaviseringar

Varningsmeddelanden kan skickas direkt till ditt e-postmeddelande.

Välj klockikonen ( klockikon ) som finns i det övre menyfliksområdet till höger för att visa meddelanden och meddelanden. I listrutan som visas väljer du kodikonen ( cog icon ) för att öppna inställningssidan för Experience Cloud.

En lista med varningar som visar klockikonen och kodikonen.

The Profil visas. Välj Notifications i den vänstra navigeringen för att komma åt inställningarna för e-postaviseringar.

Markering av profilsidan Notifications i den vänstra navigeringen.

Bläddra till E-post längst ned på sidan och markera Instant notifications

Avsnittet E-post är markerat på profilsidan.

Alla aviseringar du prenumererar på levereras nu till den e-postadress som är ansluten till ditt Adobe ID-konto.

Visa aviseringshistorik

The History På -fliken visas historiken över mottagna aviseringar för din organisation, inklusive regeln som utlöste aviseringen, utlösande datum och löst datum (om tillämpligt).

En lista över mottagna aviseringar visas i History -fliken.

Välj en avisering och mer information visas i den högra listen, inklusive en kort sammanfattning av händelsen som utlöste aviseringen.

En varning markerad med information i den högra listen.

Nästa steg

Det här dokumentet innehåller en översikt över hur du visar och hanterar aviseringar i plattformsgränssnittet. Se översikten på Insikter om observerbarhet för mer information om tjänstens funktioner.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c