Användarhandbok om Customer Journey Analytics

Den här tekniska handboken ger självhjälp för Customer Journey Analytics. Med Customer Journey Analytics kan ni hämta kunddata från valfri kanal (både online och offline) till Adobe Experience Platform. Och analysera sedan dessa data på samma sätt som ni gör med era befintliga digitala data med Analysis Workspace idag.

Med Customer Journey Analytics kan du styra hur du kopplar samman online- och offlinedata i Analysis Workspace med vilket kundID som helst, så att du kan utföra attribuering, filter, flöde, utfall osv. i alla era kunddata.

Vad är nytt?

Få en glimt av de senaste förbättringarna i Customer Journey Analytics och dokumentation! En omfattande lista över funktioner, förbättringar och korrigeringar finns i Versionsinformation. Besök dokumentuppdateringssida för att hålla dig uppdaterad med de senaste ändringarna.

BI-tillägg*

BI-tillägget ger SQL-åtkomst till datavyer som du har definierat i Customer Journey Analytics. Nu kan du använda ditt BI-favoritverktyg för att skapa rapporter och kontrollpaneler baserat på samma datavyer som Customer Journey Analytics-användare använder för sina Analysis Workspace-projekt.

bild

*Du måste ha paketet Select eller senare för att kunna använda BI-tillägget.

Ny dokumentation

Nu finns ny dokumentation på:

  • Så här uppgraderar du från Adobe Analytics till Customer Journey Analytics.
  • Användningsexempel vid dataexport och de funktioner som krävs för Experience Platform och kundresor.

Välj Learn more för den här och andra dokumentationsuppdateringar.

bild

Prognos

Prognosticering är en Analysis Workspace-funktion som prognostiserar ett standardmått eller beräknat mått med en tidshalaritet som stöds (timvis, daglig, veckovis, månadsvis och årsvis). Prognoser är endast tillgängliga för tidsserierelaterade data.

bild

Guidad analys* - kvarhållningsfrekvens

En ny visningstyp som visar hur många procent användare som returnerar efter det ursprungliga engagemanget inom det önskade datumintervallet. Den vågräta axeln representerar antalet dagar sedan en användares ursprungliga engagemang. Den lodräta axeln representerar procentandelen användare som interagerar igen.

bild

*Guidad analys ingår i Adobe Product Analytics, som är ett betalt tillägg till Customer Journey Analytics.

Guidad analys* - Trendlinjer

Trendlinjeövertäckningar är nu tillgängliga i användningsvyn, som visar ett tydligare datamönster. De tillgängliga trendlinjetyperna är linjära, logaritmiska och rörliga medelvärden.

bild

*Guidad analys ingår i Adobe Product Analytics, som är ett betalt tillägg till Customer Journey Analytics.

Börja med grunderna

Börja med att läsa materialet i länkarna nedan för att bekanta dig med Customer Journey Analytics funktioner.

Mer än onlinedata
Jämför Customer Journey Analytics med Adobe Analytics, vilka funktioner som delas och hur ni kan använda era analysdata.

Importera och använda data
Lär dig mer om de alternativ du behöver för att importera data till Experience Platform och använda dem för analys och rapportering i Customer Journey Analytics.

Guidad analys
Lär dig hur du använder arbetsflöden för att få data och insikter om kundens produktupplevelse. Product Analytics genom guidad analys..

Analysis Workspace
Använd Analysis Workspace för att utföra grundläggande och avancerade analyser, som attribuering, flödes- och utfallsdiagram, dimensionsuppdelningar.

Utforska dokumentationen

Förstå hur Customer Journey Analytics står sig jämfört med Adobe Analytics. Och hur ni får in era data i lösningen och sedan kan ta fram, visa, analysera och demokratisera dessa data och de analyser och rapporter som blir resultatet.

Ytterligare resurser

Håll dig informerad, bidra till communityn och lyft din Customer Journey Analytics-upplevelse!
Besök Adobe Analytics community och diskutera funktionaliteten med andra verksamma. Gå med i communityn idag!
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79