Översikt över Analysis Workspace

Med Analysis Workspace kan ni snabbt skapa analyser för att samla in insikter och sedan dela dessa insikter med andra. Med dra-och-släpp-gränssnittet i webbläsaren kan du utforma analyser, lägga till visualiseringar för att ge liv åt data, strukturera en datauppsättning samt dela och schemalägga projekt med vem du vill.

I följande video visas en kort översikt med exempel på vad som är möjligt.

Områden i Analysis Workspace

I följande bild och tabell förklaras några av huvudområdena i Analysis Workspace:

Analysis Workspace-fönstret som markerar den vänstra och den vänstra listen, arbetsytan och listrutan för datavy.

Plats i bild
Namn och funktion
A
Längst till vänster: Innehåller flikar för att lägga till paneler, visualiseringar och komponenter i Analysis Workspace. Innehåller även ikonen för datamordlista som används för att öppna datamappningslistan.
B
Vänster räl: Beroende på vilken flik som är markerad längst till vänster, innehåller det här området individuella paneler, visualiseringar eller komponenter.
C
Arbetsyta: Det här är huvudområdet där du drar innehåll från vänster spår för att bygga ditt projekt. Projektet uppdateras dynamiskt när du lägger till paneler, visualiseringar och komponenter på arbetsytan.
D
Listruta för datavy: För varje panel i Analysis Workspace kan du med den nedrullningsbara menyn för datavy välja vilken datavy som du vill använda som datakälla.

Funktioner i Analysis Workspace analysis

Nedan följer några av de viktigaste funktionerna i Analysis Workspace:

Panel

Panel används för att organisera analysen i ett projekt och kan innehålla många tabeller och visualiseringar. Många av panelerna i Analysis Workspace genererar en komplett uppsättning analyser baserade på några få indata från användarna. Markera den övre kanten längst till vänster Panels om du vill se en fullständig lista över tillgängliga paneler.

Mer information om paneler finns i Paneler - översikt.

Visualiseringar

Visualiseringar, t.ex. en stapel eller ett linjediagram, kan användas för att ge data liv. Markera mitten längst till vänster Visualizations om du vill se en fullständig lista över tillgängliga visualiseringar.

Mer information om visualiseringar finns i Visualiseringar - översikt.

Komponenter

Komponenterna i Analysis Workspace består av följande:

 • Mått

 • Mätvärden

 • Filter

 • Datumintervall

Mer information om de här komponenttyperna finns i Komponenter - översikt.

Var och en av de här komponenttyperna kan läggas till i en visualisering (till exempel en Freeform-tabell) för att du ska kunna besvara dina affärsfrågor.

När du har förstått komponentterminologin kan du dra komponenter till visualiseringar (inklusive frihandstabeller) för att bygga en analys.

Dataordlista

Med Data Dictionary i Analysis Workspace kan både användare och administratörer hålla reda på och bättre förstå komponenterna i sin Analytics-miljö.

Mer information om Data Dictionary finns i Översikt över dataordlistan.

Datakällor

Med synkronisering av visualiseringar kan du styra vilken datatabell eller datakälla som motsvarar en visualisering. Här finns mer information om hur du kan hantera datakällor.

Börja använda Analysis Workspace

Logga in på Adobe Analytics login

Om du vill börja använda Analysis Workspace loggar du in på Adobe Analytics på experience.adobe.com/analytics. Analysis Workspace projektsida visas som standard. Om du har valt ett specifikt projekt visas det projektet som standard.

Skapa ett projekt new-project

En analys i Analysis Workspace kallas projekt.

Du kan skapa ett projekt i Analysis Workspace enligt beskrivningen i Skapa projekt.

Projekt kan ordnas i mappar och undermappar enligt beskrivningen i Mappar i Analysis Workspace.

Spara och dela ett projekt

När du gör en analys i Analysis Workspace blir resultatet automatiskt sparad.

När du är klar med projektet och samlar in åtgärdbara insikter är projektet klart att användas av andra. Du kan dela projektet med användare och grupper i organisationen, eller till och med med med personer utanför organisationen. Mer information om hur du delar ett projekt finns i Dela projekt.

Ytterligare resurser resources

 • Adobe erbjuder hundratals Videokurser om analys.

 • Se Versionsinformation för Adobe Experience Cloud för uppdateringar om nya funktioner.

 • Ett bra sätt att bekanta sig med Analysis Workspace är att använda mallen Analysis Workspace självstudiekurs. I den här mallen beskrivs vanliga termer och steg för hur du skapar din första analys i Workspace. Så här startar du självstudiekursen:

  1. Arbetsyta i Adobe Analytics väljer du Learning till vänster.

  2. Välj Open Tutorial.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79