Översikt över anteckningar

Anteckningar gör att ni effektivt kan kommunicera kontextuella datanunkter och insikter till organisationen. De gör att du kan koppla kalenderhändelser till specifika mått/mätvärden. Du kan anteckna ett datum eller datumintervall med kända dataproblem, allmänna helgdagar, kampanjstarter osv. Du kan sedan visa händelser grafiskt och se om kampanjer eller andra händelser har påverkat webbplatstrafiken, användningen av mobilappar, intäkterna eller andra mätvärden.

Anta att du delar projekt med din organisation. Om trafiken har ökat mycket på grund av en marknadsföringskampanj kan du skapa en kommentar om startdatum för kampanjen och ange den som omfattning för hela datavyn. När användarna visar datauppsättningar som innehåller det datumet, ser de anteckningen i sina projekt, tillsammans med deras data.

Linjediagram med anteckning markerad.

Tänk på detta:

  • Anteckningar kan knytas till ett enstaka datum eller till ett datumintervall.

  • De kan användas på hela datauppsättningen eller på angivna mått, dimensioner eller filter.

  • De kan gälla för det projekt i vilket de skapades (standard) eller för alla projekt.

  • De kan gälla för datavyn som de skapades i (standard) eller för alla datavyer.

Behörigheter

Som standard kan bara administratörer skapa anteckningar. Användare har rätt att visa anteckningar på samma sätt som andra Analytics-komponenter (t.ex. filter, beräknade värden).

Administratörer kan dock ge Annotation Creation behörighet (analysverktyg) till användare via Adobe Admin Console.

Aktivera eller inaktivera anteckningar annotations-on-off

Anteckningar kan aktiveras och avaktiveras på flera nivåer:

  • På visualiseringsnivå: Visualization inställningar > Show annotations

  • På projektnivå: Project info & settings > Show annotations

  • På användarnivå: Components > User preferences > Data > Show annotations

Dialogrutan Visualiseringsinställningar med Visa anteckningar markerat

Användarinställningar markerar Visa anteckningar.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79