Skapa filter

Du kan skapa olika typer av filter i Workspace, beroende på hur komplexa de behöver vara, om de ska gälla enbart för det aktuella projektet eller för alla projekt osv.

Här följer en sammanfattning av de filtertyper som är tillgängliga, med länkar till information om hur du skapar dem:

Filtertyp
Skapad var?
Tillämpligt var?
När ska du använda
Komponentlistefilter
Klicka på +, vilket tar dig till Filter Builder
Alla arbetsyteprojekt
För mer komplexa filter, sekventiella filter
Snabbfilter
Snabbfilterverktyg
Endast projekt, men du kan spara och lägga till i segmentlistan.
Kan användas för filter med en regel (dra och släpp) eller för att lägga till/redigera flera regler (genom att klicka på filterikonen)
Filter i bortfallsanalys
Utfallsvisualisering i ANALYSIS WORKSPACE
Till individuella utfallsvisualiseringar
Skapa filter från en kontaktyta, lägg till filter som kontaktyta och jämför viktiga arbetsflöden mellan olika filter
Beräknat mätningsbaserat filter
Bygg beräknade mätvärden
Till individuellt beräknat mått
Använd filter i måttdefinitionen

När du använder filter i ett frihandsprojekt finns det även flera andra metoder:

Åtgärd
Beskrivning
Skapa filter från markering

Skapa ett textbundet filter. Det här filtret gäller bara för det öppna projektet och sparas inte som ett Customer Journey Analytics-filter.

1. Välj vilka tabellrader som du vill ska ingå i filtret. 2. Högerklicka på markeringen. 3. Klicka på Skapa filter från markering.

Arbetsyta Components > New Filter
Visar Filter Builder. Se Filter Builder om du vill ha mer information om filtrering.
Dela > Dela projekt eller Dela > Kuratera projektdata
I Dela projekt eller KuratprojektLäs om hur filter som du tillämpar på projektet är tillgängliga i en delad analys för mottagaren.
Använd filter som dimensioner

I följande video visas hur du använder filter som dimensioner:

Använd filter som dimensioner i Analysis Workspace

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79