Frihandspanelen

En friformspanel är en tom panel med en friformstabell som startläge.

Standardpanelen Frihand visar en tom panel med frihandstabell.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79