Avancerad analys

Innan du gör en avancerad analys enligt beskrivningen nedan måste du förstå grundläggande analys.

Avancerad analys utnyttjar funktioner som Flöde diagram, Attribut, Utfall diagram, och dimensionsindelning.

Avancerad analys visas i ett flödesdiagram.

Flera visualiseringsexempel, till exempel munkar, venn och staplade stapeldiagram.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79