Utför grundläggande analys

Med Customer Journey Analytics kan ni analysera data med hjälp av kraften och flexibiliteten i Analysis Workspace.

TIP
Om det inte finns några data i Analysis Workspace bör du kontrollera att du har följt dataöverföringsprocess, som innehåller följande:

Experimentera och dra i mått och mätvärden, ändra dimensionerna och måttattribueringsinställningar, egna namn, tidszon, sessionsinställningar osv.

Här är ett exempel på grundläggande visualiseringar i Workspace. Du kan till exempel

  • Skapa en rankad rapport över vilka datakällor som visar flest händelser, sessioner och personer.

  • Skapa en trendrapport över intäkter online eller i butik som jämför de två datakällorna över tiden.

  • Avbilda målgruppsstorleken efter datakällor, t.ex. annonsvisningsdata, Customer Journey Analytics-data, e-postdata, POS-data, callcenterdata och undersökningsdata.

Exempelvisualiseringar av grundläggande analysdiagram.

Fler exempel på visualiseringar av grundläggande analysdiagram

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79