Skapa eller redigera en datavy

När du skapar en datavy måste du antingen skapa mått och mått från schemaelement eller använda standardkomponenter. De flesta schemaelement kan antingen vara en dimension eller ett mått beroende på företagets behov. När du drar ett schemaelement till en datavy visas alternativ till höger, där du kan justera hur dimensionen eller mätningen fungerar i Customer Journey Analytics.

Här är en video om ämnet:

Så här skapar eller redigerar du en datavy:

 1. Logga in på Customer Journey Analytics och gå till fliken Data views.
 2. Om du vill skapa en datavy väljer du Create new data view. Du kan också välja en befintlig datavy i listan över datavyer för att redigera den.

Konfigurera

Så här konfigurerar du en ny eller befintlig datavy:

 1. Välj fliken Configure (om den inte redan är aktiv).

  Konfigurera datavy

 2. Ange information om Settings, Container och Calendar (se nedan).

 3. Välj Save and continue om du vill fortsätta konfigurera den nya eller befintliga datavyn. Välj Save om du vill spara konfigurationen för den befintliga datavyn.

Inställningar

Innehåller övergripande inställningar för datavyn.

Inställning
Beskrivning
Anslutning
Det här fältet länkar datavyn till anslutningen som du upprättade tidigare, som innehåller en eller flera Adobe Experience Platform-datauppsättningar.
Namn
Obligatoriskt. Datavyns namn. Värdet visas i den övre högra listrutan i Analysis Workspace.
Externt ID
Obligatoriskt. Namnet på datavyn som du kan använda i externa källor, t.ex. affärsinformationsverktyg. Standardvärdet är unspecified. Om du inte anger ett externt ID genereras namnet från datavyns namn och blanksteg ersätts med understreck.
Beskrivning
Valfritt. Adobe rekommenderar en detaljerad beskrivning så att användarna förstår varför datavyn finns och vem den är avsedd för.

Kompatibilitet

AVAILABILITY
Funktionerna som beskrivs i det här avsnittet är i den begränsade testfasen av releasen och är kanske inte tillgängliga än i din miljö. Den här anteckningen tas bort när funktionen är allmänt tillgänglig. Mer information om Customer Journey Analytics finns i funktionsreleaser för Customer Journey Analytics.

Innehåller inställningar som är tillämpliga när du använder Adobe Journey Optimizer förutom Customer Journey Analytics.

Det här avsnittet visas bara för administratörer som har etablerats med Journey Optimizer.

Inställning
Beskrivning
Ange som standarddatavy i Adobe Journey Optimizer

Det här konfigurationsalternativet standardiserar rapporteringen i Journey Optimizer och Customer Journey Analytics. Du kan också utföra avancerade analyser av dina Adobe Journey Optimizer-data i Customer Journey Analytics (genom att välja Öppna Analysera i CJA i Journey Optimizer).

För att kunna utföra den här typen av analyser måste Journey Optimizer ha tillgång till datavyn Customer Journey Analytics.

Aktivera det här alternativet om du vill göra det här till standarddatavyn som används i Journey Optimizer-rapporter för din sandlåda.

Det här konfigurationsalternativet automatiskt:

 • Konfigurerar alla nödvändiga Journey Optimizer-datauppsättningar i den associerade anslutningen i Customer Journey Analytics för användning med Journey Optimizer.
 • Skapar en uppsättning Journey Optimizer-mått och -dimensioner i datavyn (inklusive härledda fält och beräknade värden). Kontextetiketter anges automatiskt för alla dessa mått och mått.

Tänk på följande när du aktiverar det här alternativet:

 • Du kan ändra standarddatavyn vid ett senare tillfälle, men om du gör det kan Journey Optimizer rapporteringsdata ändras. Om du väljer att inaktivera det här alternativet när det har aktiverats uppmanas du att välja en ny standarddatavy.
 • Om du redan har gjort manuella anpassningar av datauppsättningarna, dimensionerna eller måtten i datavyn i Customer Journey Analytics, förblir dina manuella anpassningar intakta när du aktiverar det här konfigurationsalternativet. Det här alternativet gör ytterligare anpassningar som ytterligare standardiserar rapporteringen i Journey Optimizer och Customer Journey Analytics. Du kan också göra manuella anpassningar när du har aktiverat det här alternativet.

Mer information finns i Integrera Adobe Journey Optimizer med Adobe Customer Journey Analytics.

Behållare

Anger namnet på behållare för datavyn. Behållarnamn används ofta i filter.

Inställning
Beskrivning
Personbehållarnamn
Person (standard). Behållaren Person innehåller alla sessioner och händelser för personer inom den angivna tidsramen. Om din organisation använder en annan term (till exempel "Besökare" eller "Användare") kan du byta namn på behållaren här.
Namn på sessionsbehållare
Session (standard). Med behållaren Session kan du identifiera sidinteraktioner, kampanjer eller konverteringar för en viss session. Du kan byta namn på den här behållaren till 'Besök' eller någon annan term som din organisation föredrar.
Namn på händelsebehållare
Event (standard). Behållaren Event definierar enskilda händelser i en datamängd. Om din organisation använder en annan term (till exempel "träffar" eller "Sidvisningar") kan du byta namn på behållaren här.

Kalender

Anger det kalenderformat som du vill att datavyn ska följa. Du kan ha flera datavyer baserade på samma Connection och ge dem olika kalendertyper eller tidszoner. Dessa datavyer kan göra det möjligt för team som använder olika kalendertyper att tillgodose sina respektive behov med samma underliggande data.

Inställning
Beskrivning
Tidszon
Välj vilken tidszon du vill att dina data ska visas i. Om du väljer en tidszon som fungerar med sommartid justeras data automatiskt för att återspegla det. På våren, när klockorna justerar en timme framåt, finns det en lucka på en timme. I fallet, när klockorna justeras en timme bakåt, upprepas en timme under DST-skiftet.
Kalendertyp
Bestäm hur veckors i månaden ska grupperas.
Gregoriansk: Standardkalenderformat. Kvartal grupperas efter månad.
4-5-4 Detaljhandel: En standardiserad 4-5-4 butikskalender. Den första och sista månaden i kvartalet innehåller 4 veckor, medan den andra månaden i kvartalet består av 5 veckor.
Anpassad (4-5-4): Liknar 4-5-4-kalendern förutom att du kan välja den första dagen på året och vilket år som den extra veckan inträffar.
Anpassad (4-4-5): Den första och den andra månaden i varje kvartal innehåller 4 veckor, medan den sista veckan i varje kvartal består av 5 veckor.
Anpassad (5-4-4): Den första månaden i varje kvartal består av 5 veckor, medan den andra och tredje månaden i varje kvartal består av 4 veckor.
Årets första månad och veckodag
Synlig för den gregorianska kalendertypen. Ange vilken månad du vill att kalenderåret ska börja på och vilken dag du vill att varje vecka ska börja på.
Första dagen på aktuellt år
Synlig för anpassade kalendertyper. Ange vilken dag på året som du vill att det aktuella året ska börja. Kalendern formaterar automatiskt den första dagen i varje vecka baserat på det här värdet.
År då den extra veckan inträffar
Med de flesta 364-dagars kalendrar (52 veckor på 7 dagar vardera) ackumulerar varje år kvarvarande dagar tills de blir upp till en extra vecka. Den här extra veckan läggs sedan till den sista månaden under det året. Ange vilket år du vill lägga till den extra veckan i.

Komponenter

Sedan kan du ange komponenterna i en datavy, vilket betyder att du kan skapa mått och mått utifrån schemaelement. Du kan också använda standardkomponenter.

IMPORTANT
Upp till 5 000 mätvärden och 5 000 dimensioner kan läggas till i en enda datavy.
 1. Välj fliken Components.

  Fliken Komponenter

  Du kan se Connection längst upp till vänster, som innehåller datauppsättningarna, och dess Schema fields nedan. Komponenterna som redan ingår är standardkomponenter (systemgenererade) som krävs för alla datavyer (som händelser, personer, sessionsmätningar och måtten Minute, Quarter, Week). Adobe använder också filtret Contains data och is not deprecated som standard, så att endast schemafält som innehåller data och som inte är inaktuella visas.

 2. Sök efter ett schemafält med hjälp av sökikonen Search schema fields eller hitta ett fält genom att flytta till någon av datauppsättningssamlingarna, till exempel mappikonen Event datasets .
  Du kan också skapa ett härlett fält med hjälp av dataikonen Skapa härlett fält . Mer information finns i Härledda fält.

 3. När du har hittat ett specifikt schemafält eller definierat ett härlett fält drar du det fältet, till exempel Handle icon Page Name , från den vänstra listen till avsnittet Metrics (mått) eller Dimensions ().
  Du kan dra samma schemafält till dimensionerna eller måttavsnitten flera gånger och konfigurera samma mått eller mätvärden på olika sätt. I fältet pageName kan du till exempel skapa en dimension med namnet"Produktsidor" och en annan"Felsidor" genom att använda olika komponentinställningar till höger.
  Om du drar en mapp för schemafält från den vänstra listen sorteras de automatiskt i vanliga avsnitt. Strängfält hamnar i avsnittet Dimensions och numeriska schematyper hamnar i avsnittet Metrics. Du kan också klicka på Add all och lägga till alla schemafält på deras respektive platser.

 4. När du har valt en komponent visas inställningarna till höger.

  Datavy-komponent vald

  Konfigurera komponenten med Komponentinställningar. Vilka komponentinställningar som är tillgängliga beror på om komponenten är en dimension/mätare och schemadatatypen. Inställningarna inkluderar:

 5. Välj Save and continue om du vill fortsätta konfigurera den nya eller befintliga datavyn. Välj Save om du vill spara konfigurationen för den befintliga datavyn.

Duplicerade mått eller dimensioner

Att duplicera mått och dimensioner och sedan ändra specifika inställningar är ett enkelt sätt att skapa flera mått eller dimensioner från ett enda schemafält. Välj inställningen Duplicate under måttets eller dimensionens namn högst upp till höger. Ändra den nya dimensionen eller måttet och spara det under ett mer beskrivande namn.

Filtrera schemafält eller datauppsättningar

Du kan filtrera Filterikonen schemafält i den vänstra listen efter data type, datasets, data governance och other villkor (contains data, is identity och is not deprecated):

Filtrera fält

TIP
Om komponenterna inte läses in korrekt i datavyn och du ser ett felmeddelande i stället kan du läsa Ingen behörighet för att få en lösning.

Inställningar

 1. Välj fliken Settings.
 2. Konfigurera filter som ska användas i hela datavyn. Se Inställningar (filter) nedan.
 3. Konfigurera timeout och mått för sessioner. Se Sessionsinställningar nedan.
 4. Välj Save and continue om du vill fortsätta konfigurera den nya eller befintliga datavyn. Välj Save om du vill spara konfigurationen för den befintliga datavyn.

Inställningar (filter)

Du kan lägga till filter som gäller för en hel datavy. Det här filtret tillämpas på alla rapporter som du kör i Workspace. Dra ett filter från listan till vänster till fältet Add filters.

Sessionsinställningar

Fastställ inaktivitetstiden mellan händelser innan en session förfaller och en ny påbörjas. En tidsperiod krävs. Du kan också tvinga en ny session att starta när en händelse innehåller ett visst mått. Mer information finns i Sessionsinställningar.

När alla önskade inställningar har angetts klickar du på Save and finish.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79