Value Bucketing komponentinställningar

När du skapar eller redigerar en datavy kan du med värdeberäkning kombinera numeriska värden som baseras på ett intervall. Den är bara tillgänglig för dimensioner med datatyperna Heltal eller Dubbelt schema.

Värdebuckning

Värdeberäkning är värdefull när du vill gruppera intervall i stället för att behandla varje unikt nummer som en separat dimensionspost. Till exempel visas en hink på Mellan 5 och upp till 10 som ett radobjekt på 5 till 10 i Analysis Workspace.

Om du vill ha flexibiliteten att kunna rapportera om både en fast och en icke-paketerad dimension, drar du två kopior av komponenten till listan med tillgängliga dimensioner. Aktivera blockering för en dimension och inaktivera den för en annan.

Inställning
Beskrivning
Bucket value
En kryssruta där du kan aktivera bucketning.
Less than
Den övre gränsen för den första dimensionsmarkeringen.
Including and less than
Gränser för efterföljande bucklor.
Greater than or equal to
Den nedre gränsen för den sista dimensionskassetten.
Add bucket
Gör att du kan lägga till ytterligare en bucket i en numerisk dimensionsbucketning. Du kan lägga till upp till 20 bucklor i en enda dimension.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79