Integrera Adobe Journey Optimizer med Adobe Customer Journey Analytics

Adobe Journey Optimizer hjälper er att leverera sammankopplade, kontextuella och personaliserade upplevelser. Det gör att era kunder får ta nästa steg i kundresan.

Du kan importera data som genererats av Journey Optimizer för att utföra avancerad analys i Customer Journey Analytics genom att utföra följande steg:

Skicka data från Journey Optimizer till Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform är den centrala datakällan och länken mellan Journey Optimizer och Customer Journey Analytics. Se Kom igång med datauppsättningar i användarhandboken för Journey Optimizer om hur du skickar Journey Optimizer-data till Platform som en datauppsättning.

Skapa en anslutning i Customer Journey Analytics

När Journey Optimizer data finns i Adobe Experience Platform kan man Skapa en anslutning baserat på era Journey Optimizer-datauppsättningar. Du kan också lägga till Journey Optimizer-datauppsättningar i en befintlig anslutning.

Välj och konfigurera följande datauppsättningar:

Datauppsättning
Datauppsättningstyp
Anslutningsinställningar
Beskrivning
AJO Message Feedback Event Dataset
Händelse
Person-ID: IdentityMap
Innehåller meddelandeleveranshändelser, till exempelSendsochBounces'.
AJO Email Tracking Experience, händelsedatauppsättning
Händelse
Person-ID: IdentityMap
Innehåller e-postspårningshändelser som 'Opens', 'Clicks', och 'Unsubscribes'.
AJO Push Tracking Experience, händelsedatauppsättning
Händelse
Person-ID: IdentityMap
Innehåller push-spårningshändelser som 'App Launches'.
Resestegshändelser
Händelse
Person-ID: _experience.journeyOrchestration.
stepEvents.profileID
Innehåller händelser som visar vilka profiler som deltog i varje nod av resan.
AJO-entitetsdatauppsättning
Sök
Nyckel: _id
Matchningsnyckel: _experience.decisioning.propositions.
scopeDetails.correlationID
Innehåller klassificeringar som kopplar metadata för resa och kampanj till alla händelsedata för Adobe Journey Optimizer.

Konfigurera datavyn så att den passar Journey Optimizer mått och mått

När en anslutning har skapats kan du skapa en eller flera Datavyer för att konfigurera önskade mått och mätvärden som är tillgängliga i Customer Journey Analytics.

NOTE
Datamatchningar mellan Adobe Journey Optimizer och Customer Journey Analytics är vanligtvis mindre än 1-2 %. Större avvikelser är möjliga för data som samlats in under de senaste två timmarna. Använd datumintervall, exklusive idag, för att minska avvikelser som inbegriper bearbetningstid.

Konfigurera dimensioner i datavyn

Du kan skapa följande mått i en datavy för att få en ungefärlig paritet med liknande dimensioner i Journey Optimizer. Se Komponentinställningar i Data View Manager för mer information om dimensionsanpassningsalternativ.

Dimension
Schemaelement
Komponentinställningar
Resensnamn
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyName
Komponenttyp: Dimension
Resenamn och version
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyNameAndVersion
Komponenttyp: Dimension
Namn på resenod
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyName
Komponenttyp: Dimension
Resensnodtyp
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyNodeType
Komponenttyp: Dimension
Kampanjnamn
_experience.customerJourneyManagement.
entities.campaign.name
Komponenttyp: Dimension
Kanal
_experience.customerJourneyManagement.
entities.channelDetails.channel._id
Komponenttyp: Dimension
Push-titel
_experience.customerJourneyManagement.
entities.channelDetails.push.title
Komponenttyp: Dimension
E-postämne
_experience.customerJourneyManagement.
entities.channelDetails.email.subject
Komponenttyp: Dimension
Länketikett
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.label
Komponenttyp: Dimension
Experimentnamn
_experience.customerJourneyManagement.
entities.experiment.experimentName
Komponenttyp: Dimension
Sammanhangsetiketter: Experimentationsexperiment
Behandlingsnamn
_experience.customerJourneyManagement.
entities.experiment.treatmentName
Komponenttyp: Dimension
Kontextetiketter: Experimentationsvariant
Felorsak vid e-postleverans
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.messageFailure.reason
Komponenttyp: Dimension
Orsak till undantag av e-postleverans
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.messageExclusion.reason
Komponenttyp: Dimension
Elementetikett
_experience.decisioning.propositionAction.label
Komponenttyp: Dimension

Konfigurera mått i datavyn

Du kan skapa följande mätvärden i en datavy för att få en ungefärlig paritet med liknande mätvärden i Journey Optimizer. Se Komponentinställningar i Data View Manager för mer information om alternativ för anpassning av mätvärden.

Mått
Beskrivning
Schemaelement
Komponentinställningar
Studsar
Antalet meddelanden som studsade, inklusive både omedelbara studsar och studsar efter leveransen.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: Om något villkor uppfylls
Lika med: bounce, är lika med: denylist
studsar efter leverans
Vissa e-posttjänster rapporterar e-postmeddelanden som skickas och skickar dem sedan.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.messageFailure.category
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med async
E-postklick
Antalet klick i meddelanden.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med click
E-post öppnas
Antalet öppnade meddelanden.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med open
Fel
Antalet meddelanden som har felrapporterats.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med error
Exkluderar
Antalet meddelanden som utelämnats.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med exclude
Skickar
Antalet meddelanden som e-postleverantörer accepterade.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med sent
Skräppost
Antalet skräppostklagomål.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med spam_complaint
Avbeställ
Antal avbrutna prenumerationer.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Komponenttyp: Mått
Inkludera exkluderingsvärden: lika med unsubscribe
Edge Sends
Antalet gånger som gränsnätverket skickar ett meddelande till antingen webben eller mobil SDK
Använda schemasträntelementet _experience.decisioning.propositionEventType.send
Inkommande skärmar
Antalet gånger som ett webb- eller InApp-meddelande visas för användaren
Använda schemasträntelementet _experience.decisioning.propositionEventType.display
Inkommande klick
Antal webbklick eller InApp-meddelandeklick
Använda schemasträntelementet _experience.decisioning.propositionEventType.interact
InApp-utlösare
Det antal gånger som beslutsmotorn föreslog att meddelandet ska visas. Mobile SDK kunde åsidosätta beslutet om att minska antalet faktiska skärmar.
Använda schemasträntelementet _experience.decisioning.propositionEventType.trigger
InApp-avvisningar
Antalet gånger som ett InApp-meddelande tas bort från användargränssnittet av SDK
Använda schemasträntelementet _experience.decisioning.propositionEventType.dismiss

Konfigurera beräknade värden i Analysis Workspace

När du har konfigurerat önskade mått och mätvärden för Journey Optimizer datauppsättning kan du även konfigurera Beräknade mått för ytterligare insikter om dessa data. Dessa beräknade värden baseras på ovanstående mått som skapats i Data View Manager.

Beräknat mått
Beskrivning
Formel
Skickade meddelanden
Totalt antal skickade meddelanden. Inkluderar slutförda eller misslyckade meddelanden.
[Sends] + [Bounces] - [Bounces After Delivery]
Levererade meddelanden
Antalet e-postmeddelanden som levereras till kunderna.
[Sends] - [Bounces After Delivery]
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79