Flödesöversikt

Flödesfunktionen visar kundvägar via era webbplatser och appar.

Här kan du:

  • Visualisera kundresan via er webbplats eller tillämpning
  • Analysera vart kunderna ska gå före och efter angivna kontrollpunkter, som inmatning, en viss dimension eller avslut
  • Skapa filter genom att ange en specifik punkt i en vald bana

Videosjälvstudiekurs om flödesvisualisering(4:56)

Mellandimensionella flöden in

Du kan visa flödet mellan dimensioner. Du kan till exempel kombinera sidor och avdelningar i ett diagram. I det här fallet kan ditt flöde gå från startsidan, till Men-sidan och sedan till Shoes-avdelningen.

Varje kolumn kan ha olika dimensioner. Dra en dimension och släpp den i en släppzon för att lägga till den dimensionen i diagrammet.

Konfigurera en flödesvisualisering

Mer information om hur du konfigurerar en flödesvisualisering finns i Konfigurera en flödesvisualisering.

Exportera flödesdiagram som en del av Project .CSV-filer section_BACD2639A0FC4C49A75398F7D0363D9D

Flödesdiagram är en del av ett projekts .CSV-fil som du kan skapa genom att gå till Project > Download CSV. På så sätt kan du analysera flödesresultat i Microsoft Excel (visualiserat som en tabell) eller någon annanstans.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79