Översikt över instrumentpaneler dashboards

Adobe Experience Platform tillhandahåller flera kontrollpaneler där du kan visa viktig information om organisationens data, som de har hämtats in under dagliga ögonblicksbilder.

Introduktion till kontrollpaneler

Instrumentpaneler ger användningsklara rapporter om organisationens data och är inbyggda direkt i marknadsföringsarbetsflödet inom Platform. Dessa instrumentpaneler är tillgängliga utan behov av ytterligare IT-support eller den tid och ansträngning som annars skulle behövas för att exportera och bearbeta data med ytterligare design och implementering av datalagerhantering.

Komma igång med instrumentpaneler

Om du vill visa och hantera kontrollpaneler går du till Dashboards i användargränssnittet för Experience Platform och välj Browse -fliken för att komma åt instrumentpanelens lager.

Du kan även komma åt kontrollpaneler genom att navigera till rätt avsnitt i användargränssnittet för den kontrollpanel som du vill visa. Om du vill visa kontrollpanelen för profiler navigerar du till Profiles arbetsytan och välj Overview -fliken.

Data i ögonblicksbilden visar data exakt som de visas vid den specifika tidpunkten när ögonblicksbilden togs. Ögonblicksbilden är alltså inte en uppskattning eller ett urval av data och instrumentpanelerna uppdateras inte i realtid.

NOTE
Ändringar eller uppdateringar som gjorts i data sedan ögonblicksbilden togs kommer inte att visas på kontrollpanelen förrän nästa ögonblicksbild tas.

Instrumentpanelslager

Detaljerade anvisningar om hur du använder Dashboards arbetsytan för att visa alla tillgängliga instrumentpaneler finns på lagerguide för instrumentpanel.

Tillgängliga instrumentpaneler

Det finns för närvarande flera kontrollpaneler i Experience Platform, där var och en ger transparens i organisationens kunddata.

Om du vill veta mer om dessa instrumentpaneler och deras mätvärden väljer du en instrumentpanel i listan över tillgängliga instrumentpaneler i dokumentationsnavigeringen.

recommendation-more-help
ececc77d-ff44-4382-85ee-a087c8834323