Översikt över datainsamling

Adobe Experience Platform erbjuder en serie tekniker som gör att ni kan samla in kundupplevelsedata från källor på klientsidan och skicka dem till Adobe Experience Platform Edge Network där de kan berikas, omformas och distribueras till Adobe eller andra mål på några sekunder.

Datainsamling stöds för följande källor på klientsidan:

  • Webbaserade program
  • Inbyggda mobilappar
  • OTT-program (Over-the-top)

Datainsamlingen fokuserar på att upptäcka och göra inkapslade datauppsättningar tillgängliga, vilket innefattar följande:

Den här guiden ger en introduktion på hög nivå till datainsamling och hur den fungerar för att skicka data till Adobe Experience Cloud-produkter och program utanför Adobe via Platform Edge Network.

Taggar, Web SDK och Mobile SDK

Platform Web SDK och Platform Mobile SDK komprimerar och komprimerar alla Adobe-produktbibliotek till ett enda utvecklingspaket för webb- respektive mobilplattformar. Dessa kan implementeras med råkod eller med taggar via användargränssnittet för datainsamling eller Adobe Experience Platform-gränssnittet.

Komprimering av dessa bibliotek snabbar upp datainsamlingen och konsoliderar åtgärder till en enda ström från klientenheter till Platform Edge Network.

Taggar, Web SDK, Mobile SDK

Platform Edge Network och datastreams edge

Platform Edge Network är ett globalt, snabbt och tillförlitligt nätverk av servrar som kan ta emot och bearbeta data i otrolig skala. Med hjälp av taggar kan du konfigurera datastreams för produkter som Adobe Target, Adobe Audience Manager och Adobe Analytics, som gör att du kan aktivera dessa produkter på serversidan utan att ändra klientkoden.

Dessutom är datastreams integrerade med flera plattformsfunktioner som säkerställer att känsliga data som du skickar hanteras på rätt sätt med hänsyn till organisationens policyer och rättsliga bestämmelser. Se avsnittet om hantera känsliga data i datastreams-dokumentationen om du vill ha mer information.

Datastreams and Adobe solutions

NOTE
En introduktion på hög nivå till Platform Edge Network finns i följande interaktiv produktdemo.

Vidarebefordran av händelser

Vidarebefordran av händelser kan utnyttja valfri datastream för Experience Platform så att du kan omvandla, berika och skicka data till andra mål än Adobe med extrem låg latens och utan att lägga till någon kod från tredje part till klientenheten.

Vidarebefordran av händelser

NOTE
Vidarebefordran av händelser är en betalfunktion som ingår i Adobe Real-time Customer Data Platform Connections, Prime eller Ultimate.

Nästa steg

Detta dokument innehåller en översikt på hög nivå över hur datainsamling fungerar för att automatisera processen för att skicka insamlade kundupplevelsedata till Adobe-produkter och tredjepartsdestinationer.

Ramverk för datainsamling

Mer information om det allmänna arbetsflödet för att skicka händelsedata via Edge-nätverket finns i end-to-end overview.

recommendation-more-help
1ae86b30-e55e-49c1-ab11-9d0356a5f3e1