Översikt över dataflöden

I Adobe Experience Platform hämtas data från en mängd olika källor, som analyseras i Experience Platform och aktiveras till en mängd olika destinationer. Plattformen gör processen att spåra detta potentiellt icke-linjära dataflöde enklare genom att tillhandahålla genomskinlighet med dataflöden.

Använda dataflöden

Dataflöden är en representation av datajobb som flyttar data mellan plattformar. Dessa dataflöden är konfigurerade för olika tjänster, vilket hjälper dig att flytta data från källanslutningar till måldatauppsättningar, där de sedan används av identitetstjänsten och kundprofilen i realtid innan de aktiveras för destinationerna.

Läs mer om hur du använder dataflöden i källanslutningar i källöversikt.

Förbereder data

Med Data Prep kan datatekniker mappa, omvandla och validera data till och från Experience Data Model (XDM).

Om du vill veta mer om hur du förbereder data efter att de har importerats kan du läsa Översikt över datapreflight.

Övervaka dataflöden

Du kan övervaka dataflöden med hjälp av antingen Platform API:er eller Platform UI. Läs mer om hur du övervakar dataflöden med API:t i övervaka dataflöden API, genomgång. Om du vill lära dig hur du övervakar dataflöden i plattformsgränssnittet kan du läsa självstudiekurserna på övervaka dataflöden för källor och övervaka dataflöden för destinationer.

recommendation-more-help
d4f38c9a-ed8e-4b74-98e7-57b4df1b999f