Översikt över källkopplingar

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med hjälp av plattformstjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserade lager, databaser och många andra.

Flow Service används för att samla in och centralisera kunddata från olika källor inom plattformen. Tjänsten tillhandahåller ett användargränssnitt och RESTful API som gör att du enkelt kan konfigurera källanslutningar till olika dataleverantörer. Dessa källanslutningar gör att du kan autentisera dina tredjepartssystem, ange tider för att få tillgång till dem och hantera dataöverföringshastigheten.

Med Experience Platform kan ni centralisera data som ni samlar in från olika källor och använda de insikter ni får för att göra mer.

recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Källor som byggts av Adobe och av partners adobe-and-partner-built-sources

Vissa kopplingar i Experience Platform källkatalogen byggs och underhålls av Adobe, medan andra byggs och underhålls av partnerföretagen genom att använda Källor SDK. En anteckning högst upp på dokumentationssidan för varje partnerbyggd koppling anropar om en källa skapas och underhålls av partnern. Till exempel Amazon S3-anslutning skapas av Adobe, medan RainFocus-koppling skapas och underhålls av RainFocus-teamet.

För partnerskapade och underhållna anslutningar innebär detta att problem med kopplingen kan behöva lösas av partnerteamet (kontaktmetoden finns i anteckningen på dokumentationssidan). Om du har problem med kontakter som utvecklats och underhålls av Adobe kontaktar du Adobe eller kundtjänst.

Typer av källor

Källor i Experience Platform är grupperade i följande kategorier:

Adobe-program adobe-applications

Experience Platform tillåter att data kan hämtas från andra Adobe-program, inklusive Adobe Analytics och Adobe Audience Manager. Mer information finns i följande relaterade dokument:

Advertising advertising

Experience Platform stöder inmatning av data från ett annonssystem från tredje part. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

Analytics analytics

Experience Platform stöder inmatning av data från en analysplattform från tredje part. Läs följande relaterade dokument för mer information:

 • Mixpanel [Grupp]{class="badge informative"}
 • Pendo [Direktuppspelning]{class="badge positive"}
 • RainFocus [Direktuppspelning]{class="badge positive"}

molnlagring cloud-storage

Lagringskällor i molnet kan hämta dina egna data till plattformen utan att du behöver hämta, formatera eller överföra dem. Inkapslade data kan formateras som XDM JSON, XDM Parquet eller avgränsade. Varje steg i processen integreras i arbetsflödet Källor med användargränssnittet. Mer information finns i följande relaterade dokument:

Samtycke och inställningar consent

Experience Platform har stöd för inmatning av data från en plattform för hantering av samtycke och preferenser från tredje part. Mer information finns i följande relaterade dokument:

Kundrelationshantering (CRM) customer-relationship-management

CRM-system tillhandahåller data som kan hjälpa till att bygga upp kundrelationer, vilket i sin tur skapar lojalitet och driver kundlojalitet. Experience Platform har stöd för att importera CRM-data från Microsoft Dynamics 365 och Salesforce. Mer information finns i följande relaterade dokument:

Nöjda kunder customer-success

Experience Platform har stöd för inhämtning av data från tredjepartsprogram. Mer information finns i följande relaterade dokument:

Databas database

Experience Platform har stöd för att importera data från en tredjepartsdatabas. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

Data- och identitetspartners data-partner

Experience Platform har stöd för att importera data från en tredjepartsdatabas. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

eCommerce ecommerce

Experience Platform stöder inmatning av data från ett e-handelssystem från tredje part. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

 • SAP Commerce [Grupp]{class="badge informative"}
 • Shopify [Grupp]{class="badge informative"}
 • Shopify [Direktuppspelning]{class="badge positive"}

Lokalt system local-system

Experience Platform har stöd för inmatning av data från ditt lokala system. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

Marknadsföringsautomatisering marketing-automation

Experience Platform stöder inmatning av data från ett system för automatisering av marknadsföring från tredje part. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

Betalningar payments

Experience Platform stöder inmatning av data från tredje parts betalningssystem. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

 • PayPal [Grupp]{class="badge informative"}
 • Square [Grupp]{class="badge informative"}
 • Stripe [Grupp]{class="badge informative"}

Direktuppspelning streaming

Experience Platform stöder inmatning av data från strömningskällor. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

 • HTTP API [Direktuppspelning]{class="badge positive"}

Protokoll protocols

Experience Platform har stöd för inmatning av data från ett tredjepartsprotokollsystem. Mer information om specifika källanslutningar finns i följande relaterade dokument:

Åtkomstkontroll för källor vid datainhämtning

Behörigheter för källor vid dataöverföring kan hanteras inom Adobe Admin Console. Du kan komma åt behörigheter via Permissions i en viss produktprofil. Från Edit Permissions kan du komma åt källbehörigheterna via data ingestion menyalternativ. The View Sources behörighet ger skrivskyddad åtkomst till tillgängliga källor i Catalog och autentiserade källor i Browse -tabb, medan Manage Sources ger fullständig åtkomst för att läsa, skapa, redigera och inaktivera källor.

Följande tabell visar hur användargränssnittet beter sig baserat på olika kombinationer av dessa behörigheter:

Behörighetsnivå
Beskrivning
View Sources
Ge skrivskyddad åtkomst till källor i varje källtyp på fliken Katalog samt på flikarna Bläddra, Konton och Dataflöde.
Manage Sources
Förutom funktionerna i View Sources, ger åtkomst till Connect Source alternativ i Catalog och till Select Data alternativ i Browse. Manage Sources kan du även aktivera eller inaktivera DataFlows och redigera sina scheman.
View Sources Av och Manage Sources Av
Återkalla all åtkomst till källor.

Mer information om vilka behörigheter som ges via behörigheter i Adobe finns i åtkomstkontroll - översikt.

Attributbaserad åtkomstkontroll

Med attributbaserad åtkomstkontroll i Adobe Experience Platform kan administratörer styra åtkomsten till specifika objekt och/eller funktioner baserat på attribut.

Med attributbaserad åtkomstkontroll kan du tillämpa mappningskonfigurationer på fält som du har behörighet till. Dessutom kan du inte importera data till en datauppsättning om du inte har tillgång till alla fält i datauppsättningen.

Stöd för attributbaserad åtkomstkontroll i källor

TIP
Attributbaserad åtkomstkontroll fungerar så här: roller skapas för att kategorisera de typer av användare som interagerar med din plattformsinstans. Etiketter används på roller för att utse åtkomsten till den angivna rollen. Etiketter används även för resurser som schemafält och segment. För att en användare ska ha tillgång till vissa schemafält och segment måste de läggas till i en roll med samma etikett som tilldelas den efterfrågade resursen. Mer information finns i attribueringsbaserad åtkomstkontroll från början till slut.
 • Använd etiketter på schemafält för att definiera åtkomst till specifika schemafält i organisationen. När åtkomsten till specifika schemafält har upprättats kan användare bara skapa mappningar för de fält som de har åtkomst till.
 • Användare utan rätt roller kan inte skapa eller uppdatera dataflöden med mappningar som innehåller otillgängliga schemafält. Dessutom kan obehöriga användare inte uppdatera, ta bort, aktivera eller inaktivera befintliga dataflöden med otillgängliga schemafält.
 • Dessutom måste ett dataflöde ha exakt samma schema-ID och version i mappningen, måldatauppsättningen och målanslutningen.

Mer information om attributbaserad åtkomstkontroll finns i attributbaserad åtkomstkontroll - översikt.

Villkor terms-and-conditions

Genom att använda någon av källorna som är märkta som beta ("Beta") bekräftar du härmed att betaversionen tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon garanti av något slag.

Adobe har ingen skyldighet att upprätthålla, korrigera, uppdatera, ändra, ändra eller på annat sätt stödja betaversionen. Du rekommenderas att använda Informativ och inte på något sätt förlita dig på att betaversionen och/eller det medföljande materialet fungerar som de ska. Beta betraktas som konfidentiell information om Adobe.

All "Feedback" (information om betaversionen, inklusive men inte begränsad till problem eller defekter som du stöter på när du använder betaversionen, förslag, förbättringar och rekommendationer) som du ger dig till Adobe tilldelas Adobe, inklusive alla rättigheter, titlar och intressen i och för sådan feedback.

Skicka Öppna feedback eller skapa en supportanmälan för att dela dina förslag eller rapportera ett fel, sök efter en funktionsförbättring.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089