Ultimate

Snowflake källa

IMPORTANT
The Snowflake Källan är tillgänglig i källkatalogen för användare som har köpt Real-time Customer Data Platform Ultimate.

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med hjälp av plattformstjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform har stöd för att importera data från en tredjepartsdatabas. Plattformen kan ansluta till olika typer av databaser, till exempel relationsdatabaser, NoSQL-databaser eller datalager. Stöd för databasleverantörer innefattar Snowflake.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Snowflake till Plattform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut Snowflake till plattform med API:er

Anslut Snowflake till plattform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089