(Beta) Couchbase koppling

NOTE
The Couchbase anslutningen är i betaversion. Se Översikt över källor om du vill ha mer information om hur du använder beta-märkta anslutningar.

Adobe Experience Platform erbjuder systemspecifik anslutningsbarhet för databasleverantörer som Microsoft, MySQL och Azureså att ni kan hämta in data från dessa system. Olika typer av tredjepartsdatabaser stöds, bland annat relationsdatabaser, NoSQL-databaser och datalagerarkiv. Stöd för databasleverantörer innefattar Couchbase.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Couchbase till Platform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut Couchbase till Platform använda API:er

Anslut Couchbase till Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089