Skapa en Adobe Audience Manager-källanslutning i användargränssnittet

I den här självstudiekursen får du hjälp med att skapa en källanslutning för Adobe Audience Manager för att hämta data om konsumentupplevelsehändelser till plattformen med hjälp av användargränssnittet.

Skapa en källanslutning med Adobe Audience Manager

Välj Sources från vänster navigering för att komma åt Sources arbetsyta. The Catalog I visas en mängd olika källor som du kan skapa ett konto med.

Du kan välja lämplig kategori i katalogen till vänster på skärmen. Du kan också använda sökfältet till att hitta den källa du vill arbeta med.

Under Adobe Application, markera Adobe Audience Manager och sedan markera Set up.

katalog

Markera egenskaper och segment

NOTE
Du kan inte importera regionala data från Audience Manager-källan till Experience Platform. Om ni har användningsfall för Analytics som kräver regionala data kan ni använda Källanslutning för analyser.

The Select traits and segments visas så att du får ett interaktivt gränssnitt där du kan utforska och välja egenskaper, segment och data.

  • Den vänstra panelen i gränssnittet innehåller Select traits and segments samt en hierarkisk katalog över alla segment som är tillgängliga för dig.
  • Den högra delen av gränssnittet gör att du kan interagera med valda segment och välja bland specifika data som du vill använda.

tilläggsdata

Om du vill navigera bland tillgängliga segment väljer du den mapp du vill komma åt på menyn All Segments -panelen. Om du väljer en mapp kan du gå igenom mappens hierarki och visa en lista med segment som du kan filtrera igenom.

segment-mapp

När du har identifierat och markerat de segment som du vill använda visas en ny panel till höger med listan över valda objekt. Du kan fortsätta använda olika mappar och välja olika segment för anslutningen. Om du markerar fler segment uppdateras panelen till höger.

select-data

Du kan också välja Select all segments och Select all traits rutor. Om du markerar alla segment kommer Audience Manager segment att få plats på plattformen, och om du väljer alla egenskaper aktiveras alla egenskaper från Audience Manager.

WARNING
Intag av stora Audience Manager-segmentpopulationer har en direkt inverkan på det totala antalet profiler när du för första gången skickar ett Audience Manager-segment till plattformen via Audience Manager. Det innebär att om du väljer alla segment kan det eventuellt leda till ett profilantal som överskrider licensanvändningsbehörigheten. Granska användningsutrymme för licens innan du fortsätter.

När du är klar väljer du Next

helsegmentering

The Review visas så att du kan granska de valda egenskaperna och segmenten innan de är anslutna till plattformen. Informationen är grupperad i följande kategorier:

  • Connection: Visar källplattformen och anslutningsstatus.
  • Selected data: Visar antalet markerade segment och aktiverade egenskaper.

recension

När du har granskat dataflödet väljer du Finish så att dataflödet kan skapas.

Nästa steg

När ett dataflöde i Audience Manager är aktivt hämtas inkommande data automatiskt till kundprofiler i realtid. Du kan nu använda dessa inkommande data och skapa målgruppssegment med hjälp av plattformssegmenteringstjänsten. Mer information finns i följande dokument:

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089