Marketo Engage-koppling

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med hjälp av plattformstjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Marketo Engage är en komplett lösning för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera i alla faser av komplexa inköpsresor.

Med Marketo Engage-källkopplingen kan du hämta B2B-data från Marketo Engage till plattformen och hålla dessa data uppdaterade med plattformsanslutna program.

IMPORTANT
Du måste ha tillgång till Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition för att kunna använda alla Marketo-datauppsättningar för segmentering med kundprofilen i realtid. Utan Real-Time CDP B2B Edition kan du fortfarande använda Marketo-källan för att överföra data från persondata och aktivitetsdatauppsättningar till kundprofilen i realtid för segmentering.

Det här dokumentet innehåller en översikt över Marketo Engage-källkopplingen, inklusive information om hur du autentiserar kopplingen, hur du mappar Marketo Engage-fält till Experience Data Model (XDM) och anslutningsens datalatens.

Ställ in organisationsmappning för Adobe

Innan du kan skapa mappningsuppsättningar för Marketo Engage måste du först konfigurera Organisationsmappning för Adobe. Detaljerade anvisningar om hur du slutför detta finns i guiden Konfigurera Adobe organisationsmappning för Marketo Engage.

Autentisera din Marketo Engage-anslutning

För att kunna ansluta Marketo Engage till plattformen måste du först hämta värden för munchkinId, clientId och clientSecret.

Se stegen som beskrivs i dokumentet Verifiera din Marketo-källanslutning för att hämta dina autentiseringsuppgifter.

Konfigurera B2B-namnutrymmen och automatisk schemagenerering

Använd sedan verktyget för automatisk generering av B2B-namnutrymme och schema för att konfigurera din plattformsutvecklarkonsol och Postman-miljö. På så sätt kan du automatiskt fylla i B2B-namnutrymmen och scheman. Detaljerade instruktioner finns i guiden om hur du konfigurerar B2B-namnutrymmen och automatisk schemagenerering

Experience Data Model (XDM)

XDM är en offentligt dokumenterad specifikation som innehåller gemensamma strukturer och definitioner som gör att du kan importera data från tredjepartskällor för användning i plattformstjänster längre fram i kedjan.

Genom att följa XDM-standarder kan data integreras enhetligt i plattformens ekosystem, vilket gör det enklare att leverera data och samla in information.

Mer information om XDM och dess roll i Platform finns i XDM-systemöversikten.

Fältmappning från Marketo Engage till XDM

Om du vill upprätta en källanslutning mellan Marketo Engage och plattformen måste Marketo källdatafälten mappas till rätt mål-XDM-fält innan de hämtas till plattformen.

Mer information om fältmappningsregler mellan Marketo Engage-datamängder och plattformen finns i följande:

Förväntad fördröjning för Marketo Engage-data på plattformen

I följande tabell visas den förväntade fördröjningen för att hämta Marketo Engage-data till plattformen, baserat på typen av förtäring och önskat mål:

Mål
Förväntad svarstid
Real-Time Customer Profile
< 10 minuter
Data Lake
< 60 minuter
NOTE
Latenssiffrorna ovan representerar förväntningar på en 95-procentig konfidensnivå. Den faktiska latensen kan variera och i sällsynta fall sträcka sig över 50 %.

Nästa steg och ytterligare resurser

I följande dokumentation finns mer information om hur du skapar en Marketo Engage-källanslutning:

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089