PayPal koppling

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med hjälp av plattformstjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform stöder inmatning av data från en betalningsapplikation från tredje part. Stöd till betalare omfattar PayPal.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter PayPal till Plattform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut PayPal till plattform med API:er

Anslut PayPal till plattform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089