Salesforce Service Cloud koppling

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform har stöd för inmatning av data från ett lyckat system från tredje part. Bland leverantörerna av nöjda kunder finns Salesforce Service Cloud.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Salesforce Service Cloud till Platform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut Salesforce Service Cloud ​till Platform använda API:er

Anslut Salesforce Service Cloud till Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089