Phoenix

Adobe Experience Platform Sources stöder datainmatning från tredjepartsdatabaser som Phoenix. Det här dokumentet innehåller information som krävs innan du ansluter Phoenix via Flow Service API eller användargränssnittet i Experience Platform.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Phoenix till Experience Platform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut Phoenix till Experience Platform med API:er

Anslut Phoenix till Experience Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089