[Beta]{class="badge informative"}

RainFocus

NOTE
The RainFocus källan är i betaversion. Läs källöversikt om du vill ha mer information om hur du använder betamärkta källor.

RainFocus är en plattform som ni kan använda för att marknadsföra era evenemang och bygga era målgrupper. Du kan använda RainFocus för att skapa snygga reklamsidor, följa upp kampanjresultat och optimera konverteringar.

Använd RainFocus i Adobe Experience Platform och Real-time Customer Data Platform för att automatiskt berika era kunddataprofiler med händelser i realtid. När upplevelsehändelser är aktiverade strömmas de automatiskt in i Real-Time CDP, vilket möjliggör kraftfull målgruppssegmentering, dataanalys och aktivering av deltagarresan med efterföljande destinationer och applikationer som Customer Journey Analytics och Adobe Journey Optimizer.

IMPORTANT
Den här källanslutnings- och dokumentationssidan skapas och underhålls av RainFocus team. Om du har frågor eller uppdateringsfrågor kontaktar du dem direkt på kundtjänst@rainfocus.com eller besök RainFocus Help Center

Förutsättningar

Du måste uppfylla följande krav innan du kan aktivera RainFocus integrering på Experience Platform:

Skapa ett Adobe-tjänstkonto (JWT) i Adobe Developer Portal

IMPORTANT
Adobe har nyligen meddelat att JWT-tokens till förmån för OAuth har ersatts. Om du vill anpassa dig till den här ändringen, RainFocus kommer att migreras till OAuth inom den närmaste framtiden.

Samla in nödvändiga inloggningsuppgifter

För att kunna ansluta RainFocus till Experience Platform måste du ange värden för följande anslutningsegenskaper i RainFocus:

Autentiseringsuppgifter
Beskrivning
Exempel
Klient-ID
Klient-ID kan hämtas från Adobe Service Account i Adobe Developer Portal.
b9c32a63e7d41a0f87d3e8b52a16e7a2
Klienthemlighet
Klienthemligheten kan hämtas från Adobes tjänstkonto i Adobe Developer Portal.
k1b-p-umplcjtg_arnw-R-Bx44bybu
Tekniskt konto-ID
Det tekniska konto-ID:t kan hämtas från Adobe Service Account i Adobe Developer Portal.
B3F9D2E8A64C573D21ABFE97@techacct.adobe.com
Organisations-ID
Organisations-ID kan hämtas från Adobe Service Account i Adobe Developer Portal
D9A6F3BCE82FD147C50E3A19@techacct.adobe.com

Skapa ett XDM-schema och definiera identitetsfältet create-an-xdm-schema-and-define-the-identity-field

För att lagra upplevelsehändelser från RainFocus i Experience Platform måste du skapa ett XDM-schema (Experience Data Model) som beskriver en datauppsättning som kan lagra de fält och datatyper som kan skickas från RainFocus.

RainFocus rekommenderar följande fält, som omfattar alla möjliga data som skickas som standard.

Följande fältgrupper rekommenderas också (anges med prefix):

 • Deltagare
 • Exhibitor
 • Lead
 • Session
 • SessionTime

Schemat ska innehålla följande fält:

Fält
Typ
Exempel
Beskrivning
attendee.registered
Sträng
Ja
En flagga som avgör om deltagaren anses vara registrerad.
attendee.attendeeId
Sträng
1619119968857001fvLB
Deltagar-ID i RainFocus.
attendee.externalId
Sträng
1666809456617001wyPj
Det externa ID som anges av en organisation.
attendee.clientId
Sträng
8EFC1F57631CAFE70A495ECB@8f3f1f5c631caf3e495fd8.e
Deltagarens SSO-klient-ID.
attendee.email
Sträng
användare@company.com
Deltagarens e-postadress.
transmissionId
Sträng
1680309557133001YHhz
En unik identifierare som används för datapush.
eventType
Sträng
SessionScheduled
Namnet på Attendee Experience Event.
timestamp
DateTime
2023-04-01T00:41:57 000Z
Tidsstämpeln för datapush.
event.name
Sträng
Adobe Summit 2023
Namnet på händelsen där överföringen ägde rum.
exhibitor.exhibitorId
Sträng
1680309557133001YHhz
The RainFocus identifierare för utställaren.
exhibitor.externalId
Sträng
1666809514105001lSJN
Identifieraren för utställaren i klientsystemet.
exhibitor.name
Sträng
IBM
Utställarens namn.
lead.leadId
Sträng
1666809456617001wyPj
The RainFocus identifierare för leadet.
lead.note
Sträng
session.sessionId
Sträng
1666809373585001t4aV
The RainFocus identifierare för sessionen.
session.externalId
Sträng
1666809456617001wyPj
Identifieraren för sessionen i klientsystemet.
session.code
Sträng
GS3
Koden för sessionen.
session.title
Sträng
Inspiration Keynote
Sessionens titel.
session.length
Heltal
90
Sessionens längd.
sessiontime.sessiontimeId
Sträng
1673033149739001OJLZ
The RainFocus identifierare för sessionstiden.
sessiontime.startTime
Sträng
2023-03-22 10:00:00
Sessionens starttid.
sessiontime.endTime
Sträng
2023-03-22 10:00:00
Sessionens sluttid.
sessiontime.room
Sträng
B32
Rummet som används för sessionen.

Så här skapar du ett schema för RainFocus data, läs följande dokumentation för steg om hur du skapar ett schema med API:er eller användargränssnittet.

IMPORTANT
 • Schemat måste utöka Klassen XDM ExperienceEvent.
 • Du måste se till att schemat innehåller en primär identitet och är aktiverat för profil. Mer information finns i guiden definiera identitetsfält i användargränssnittet
 • Du kan ersätta exempelidentiteten (E-post) med en annan lämplig identifierare, som sha256-e-post eller ECID.

Skapa en integreringsprofil i RainFocus create-an-integration-profile-in-rainfocus

När tjänstkontot och XDM-schemat är klara kan du nu aktivera Integration Profile via RainFocus plattform. The Integration Profile ansvarar för att strömma data till Experience Platform.

Logga in på RainFocus plattform. I den primära navigeringen väljer du Libraries och sedan Integration Profiles

RainFocus-användargränssnittet med bibliotek och integreringsprofiler markerade.

Om du vill skapa en ny profil väljer du (+) -ikon. Nästa, välj Adobe Real-time Customer Data Platform och sedan OK.

Fönstret Skapa integreringsprofil i RainFocus-gränssnittet.

Ange sedan de autentiseringsuppgifter som du har hämtat i Adobe Developer Portal Project:

 • Klient-ID
 • Klienthemlighet
 • Tekniskt konto-ID
 • Organisations-ID

När autentiseringsuppgifterna har angetts väljer du Save.Nu bör du se det nya Integration Profile som anges i RainFocus kontrollpanel.

Välj Integration Profile som du just har skapat för att visa en lista med fördefinierade push-typer redan konfigurerad. De här är Experience Events som kommer att skickas till Experience Platform när de inträffar.

En lista med fördefinierade push-typer i kontrollpanelen RainFocus.

Om du vill hämta en kopia av JSON-exempelnyttolasten väljer du Sample JSON Payload. Markera och kopiera JSON-exempelnyttolasten och spara den i en ny fil med filtillägget .json. Detta kommer att användas senare i Experience Platform för mappningskonfigurationer.

Ett exempel på JSON-nyttolast i kontrollpanelen RainFocus.

TIP
Installationen är inte klar ännu: När dataflödet har skapats måste du gå tillbaka till RainFocus instrumentpanel för att slutföra Integration Profile genom att tillhandahålla URL för direktuppspelningsslutpunkt och dataflödes-ID.

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet har du slutfört nödvändiga inställningar för att kunna strömma data från RainFocus konto till Experience Platform. Du kan nu fortsätta med guiden på koppla RainFocus till Experience Platform via användargränssnittet.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089