Oracle Service Cloud-källa

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med hjälp av plattformstjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform stöder inmatning av data från ett system för kundframgångar från tredje part. Support för kundframgångsleverantörer innefattar Oracle Service Cloud.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Oracle Service Cloud till plattformen med API:er eller användargränssnittet:

Koppla Oracle Service Cloud till plattformen med API:er

Ansluta Oracle Service Cloud till plattform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089