Salesforce Marketing Cloud

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med hjälp av plattformstjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform stöder inmatning av data från externa automatiseringssystem. Stöd för leverantörer av automatiserad marknadsföring innefattar Salesforce Marketing Cloud.

Förutsättningar

Innan du kan ansluta Salesforce Marketing Cloud från källa till plattform måste du se till att följande behörighetsomfång är tilldelade Salesforce Marketing Cloud kombination av klient-ID och klienthemlighet:

  • campaign_read
  • list_and_subscribers_read

Du kan begära omfång genom att ringa v2/userinfo resursen för Salesforce Marketing Cloud API. Se [Salesforce Marketing Cloud Dokument för API-integreringsbehörigheter] (https://developer.salesforce.com/docs/marketing/marketing-cloud/guide/data-access-permissions.html) om du vill ha vägledning om hur du begär och jämför omfattningar.

Mer information om omfattningar inklusive en lista över deras relaterade behörigheter och beteenden finns i detta [Salesforce Marketing Cloud REST API-dokument] (https://developer.salesforce.com/docs/marketing/marketing-cloud/guide/rest-permissions-and-scopes.html).

IMPORTANT
Inmatning av anpassade objekt stöds för närvarande inte av Salesforce Marketing Cloud källintegration.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Anslut Salesforce Marketing Cloud till plattform med API:er

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Salesforce Marketing Cloud till plattform med API

Anslut Salesforce Marketing Cloud till plattform med användargränssnittet

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Salesforce Marketing Cloud till plattform med användargränssnittet:

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089